Art Film Fest je najstarší medzinárodný filmový festival v Slovenskej republike, ktorý sa profiluje ako jedna z najvýznamnejších a divácky najnavštevovanejších kultúrno-spoločenských prehliadok u nás. Charakteristickou devízou Art Film Fest je koncepčná programová dramaturgia, ktorá uvádza sekcie, divácky vyhľadávané, ale aj nové výbery s ambíciou pre originalitu a invenčnosť.

Dominantou programu je medzinárodná súťaž filmov. Tej sa zúčastňujú tvorcovia, ktorí v profesionálnych podmienkach vytvorili svoj prvý, druhý alebo tretí hraný film. Zvolené kritérium poskytuje optimálny priestor pre prezentáciu výrazných talentov súčasnej kinematografickej tvorby. Hlavná kategória hraných filmov predurčuje aj udeľovanie štatutárnych cien – Modrý anjel pre najlepší film, najlepšieho režiséra, herečku a herca. Súťaž hodnotí 5-členná medzinárodná porota, zložená z rešpektovaných predstaviteľov filmových profesií. Druhá súťažná kategória krátkych filmov Art Film Fest uvádza profesionálne i študentské snímky s maximálnou dĺžkou 30 minút. Tú posudzuje 3-členná medzinárodná porota, ktorá určí Modrého anjela pre najlepší film.

V programovej koncepcii festivalu je integrálne zastúpená sekcia venovaná prehliadke slovenského audiovizuálneho prostredia. Slovenská sezóna ponúka reprezentatívny výber hraných, dokumentárnych, animovaných i televíznych snímok – v premiérach alebo v projekciách, kde sú zaradené tituly, ktoré najviac rezonovali v období posledných 12 mesiacov. Uvádzané snímky sa tešia veľkej diváckej obľube festivalového publika, keďže sa prirodzene vytvára autentický priestor pre okamžitú a spontánnu reakciu medzi zúčastnenými tvorcami a divákmi. Programovú dramaturgiu vytvárajú vyprofilované sekcie s jednoznačným zámerom obsiahnuť široký a rozmanitý diapazón svetovej kinematografie. Art Film Fest napĺňa ambíciu prezentovať súčasné, aktuálne diela, o ktorých hovorí s uznaním kinematografický svet, na druhej strane programovo vytvára aj vhodný priestor pre profily a retrospektívy osobností slovenského a svetového filmu. Tradíciou Art Film Fest je i pripomínanie významných kinematografických výročí a oceňovaní renomovaných filmových osobností z domácej i medzinárodnej scény v špecifických sekciách Hercova misia a Zlatá kamera.

Art Film Fest 2018 – 2023:

V roku 2016 sa ART FILM konal po 3. krát v Košiciach, kde pokračoval v kredite vysokej kvality svojho programu. Po prvý-krát bola do programu zaradená sekcia „Susedia Online“, ktorá ponúka divácke filmy z Maďarska, Rakúska, Poľska a Ukrajiny a ktorá sa hneď zaradila medzi najnavštevovanejšie. Zároveň sa po prvýkrát festival rozšíril v rámci košického kraja a ponúkol premietanie i návštevníkom v Spišskej Novej Vsi.

Rok 2019 bol pre Art Film Fest obdobím rastu, kedy sa zvyšoval počet návštevníkov festivalu a do programu pribúdali okrem významných kinematografických diel aj ďalšie sprievodné podujatia. Zároveň bol po prvýkrát súčasťou festivalu aj Industry program pre filmových profesionálov, ktorý zaznamenal veľký úspech. V rámci košického samosprávneho kraja bol tentoraz festival rozšírený o podujatie v obci Kechnec.

Roky 2020 a 2022 boli poznačené celosvetovou pandémiou vírusu Covid -19, ktorá bola jedným zo spúšťačov ekonomickej krízy. Situáciu ešte viac zhoršila vojna na Ukrajine, ktorá prispela k ekonomickým problémom a odsunula kultúru do úzadia. Toto malo dopad aj na Art Film Fest, ktorý sa rok nekonal a jeden rok bol realizovaný v skrátenej podobe.

Konečne sme mohli v roku 2023 priniesť do Košíc opäť festival, kde sa počas 8 dní jeho trvania na 7 premietacích miestach uskutočnilo 146 filmových projekcií a zrealizovalo skoro 20 sprievodných podujatí (masterclassy, prednášky, workshopy, panelové diskusie, krsty, výstavy, koncerty a i.) Najväčšiu pozornosť pútali dve súťažné sekcie: Medzinárodná súťaž hraných filmov (9 titulov z celého sveta) a Medzinárodná súťaž krátkometrážnych filmov (36 titulov z celého sveta). V celkovo 10 programových sekciách sme spolu uviedli 118 filmov, z toho 81 dlhometrážnych a 37 krátkometrážnych. Celkový počet slovenských filmov (dlhých aj krátkych, vrátane Československých) bol 31 (29/2). Celkový počet projekcií pre deti bol 4. Počet dlhometrážnych hraných filmov bol 62 a dlhometrážnych dokumentárnych 19. Dve medzinárodné poroty udelili celkovo 5 cien a 2 špeciálne uznania. Cenu Hercova misia obdržali dve herečky – Eva Holubová a Zdena Studénková. Ocenenie Zlatá kamera získal Béla Tarr. Milan Lasica bol ocenený cenou Hercova misia in memoriam. Celková návštevnosť dosiahla 18 379 divákov. Poďakovanie patrí celému tímu festivalu Art Film Fest, ktorý tvorilo v priebehu podujatia až 100 organizátorov na rôznych pozíciách – od vrcholových až po dobrovoľníkov.

V roku 2024 MFF ART FILM oslavuje svoje 30. jubileum. V tomto roku rozširuje svoju programovú ponuku o novú súťažnú sekciu: Medzinárodná súťaž filmov zo strednej a východnej Európy. Súťaž je otvorená pre hrané, dokumentárne a animované filmy z týchto oprávnených krajín: Maďarsko, Poľsko, Česko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Bielorusko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Moldavsko, Albánsko, Arménsko.