MFF Art Film je tradičný filmový festival. Art Film je diverzita a spontánna divácka návštevnosť.

MFF Art Film ponúka rozsiahly priestor pre prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, ale aj významných titulov filmovej histórie a v neposlednom rade kvalitatívny výber snímok slovenského audiovizuálneho prostredia. Dominantami programu sú dve súťažné sekcie – pre hrané a krátkometrážne tituly. Obe hodnotia medzinárodné poroty, ktoré udeľujú najvyššie ocenenie Modrého anjela pre najlepší film, réžiu, herečku a herca. Nesúťažné sekcie uvádzajú diela etablovaných tvorcov, významné filmy národných kinematografií, kultové snímky, ktoré sa zapísali do histórie kinematografie, tematicky zamerané filmové projekty, ale aj profily či retrospektívy oceňovaných umelcov.

Trvalou výzvou pre organizátorov MFF Art Film je získavať a nadchýňať slovenských divákov pre filmové umenie, vzdelávať a vychovávať filmových obdivovateľov a zanietencov. Filozofiou festivalu je spontánny divácky záujem, preto je zaujímavý a príťažlivý predovšetkým pre študentov a mladých ľudí. Skvelá atmosféra, atraktívny program, hviezdy a osobnosti a desaťtisíce návštevníkov sú jasnou značkou MFF Art Film.

História

MFF Art Film sa koná od roku 1993 v Slovenskej republike. Najskôr sa začal organizovať v Trenčianskych Tepliciach, neskor aj v Trenčíne. Od roku 2016 pokračuje v Košiciach.

Súťažné kategórie a ocenenia

Súťaž hraných filmov hodnoti 5-členná a Súťaž krátkych filmov 3-členná medzinárodná porota. Do obidvoch porôt sú nominovaní odborníci z rôznych filmových profesií.

Medzinárodná súťaž hraných filmov nad 60 minút

Prihlásiť sa môžu len hrané filmy vyprodukované za predchádzajúci a aktuálny rok. Súťaž je určená najmä začínajúcim tvorcom – prihlásiť sa môžu len debuty a druhý a tretí film režiséra

Medzinárodná súťaž krátkych filmov do 30 minút

Súťaž nie je žánrovo obmedzená – môžu sa prihlasovať hrané, dokumentárne, animované a iné filmy – obmedzené sú len minutážou.

Modrý anjel

  • Modrý anjel za najlepší hraný film – cena udeľovaná producentovi filmu
  • Modrý anjel za najlepšiu réžiu – cena udeľovaná režisérovi filmu
  • Modrý anjel za najlepší ženský herecký výkon – cena udeľovaná herečke filmu
  • Modrý anjel za najlepší mužský herecký výkon – cena udeľovaná hercovi filmu
  • Modrý anjel za najlepší krátky film – cena udeľovaná režisérovi filmu

Hercova misia

MFF Art Film od roku 1995 každoročne udeľuje svetovým hereckým osobnostiam cenu Hercova misia za ich mimoriadny prínos hereckému umeniu vo filme. Cenu si prevzalo 66 svetových i domácich hereckých osobností.

Zlatá kamera

Cenou Zlatá kamera sú oceňovaní domáci a zahraniční filmoví profesionáli najrôznejších povolaní za ich výrazný prínos do oblasti kinematografie. Od roku 2001 bolo ocenených 43 výrazných osobností kinematografických profesií.

Cena prezidenta festivalu

Cena prezidenta festivalu sa po prvýkrát udeľovala v rámci 25. ročníka. Prvými laureátmi sa stali český herec Jiří Bartoška a slovenská herecká legenda Mária Kráľovičová. Jiří Bartoška tak po Hercovej misii získal ako jediný aj druhé čestné ocenenie MFF Art Film.

Sprievodné podujatia

Festival pravidelne sprevádzajú večerné koncerty, workshopy, autogramiády, diskusie, výstavy, vernisáže.