MFF Art Film je najstarší a najväčší filmový festival na Slovensku. Art Film je diverzita a spontánna divácka návštevnosť.

MFF Art Film ponúka rozsiahly priestor pre prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, ale aj významných titulov filmovej histórie a v neposlednom rade kvalitatívny výber snímok slovenského audiovizuálneho prostredia. Dominantami programu sú súťažné sekcie:

  • pre hrané filmy
  • pre krátkometrážne tituly
  • pre hrané, dokumentárne i animované filmy z regiónu strednej a východnej Európy

Najlepší celovečerný hraný film si odnáša cenu Modrý anjel – v roku 2024 doplnenú aj o finančnú cenu 2000 EUR. Ďalšie ocenenia sú určené pre najlepšieho režiséra, herečku a herca.

Modrý anjel, ktorý sa udeľuje v Medzinárodnej súťaži krátkych filmov doplnený v roku 2024 aj o finančnú cenu 500 EUR.

Modrého anjela si odnesie aj víťazný film z novovytvorenej Medzinárodnej súťaže filmov zo strednej a východnej Európy spolu s finančnou cenou 1500 EUR.

Nesúťažné sekcie uvádzajú diela etablovaných tvorcov, významné filmy národných kinematografií, kultové snímky, ktoré sa zapísali do histórie kinematografie, tematicky zamerané filmové projekty, ale aj profily či retrospektívy oceňovaných umelcov.

Trvalou výzvou pre organizátorov MFF Art Film je získavať a nadchýňať slovenských divákov pre filmové umenie, vzdelávať a vychovávať filmových obdivovateľov a zanietencov. Filozofiou festivalu je spontánny divácky záujem, preto je zaujímavý a príťažlivý predovšetkým pre študentov a mladých ľudí. Skvelá atmosféra, atraktívny program, hviezdy a osobnosti a desaťtisíce návštevníkov sú trvalou vizitkou MFF Art Film.

História

MFF Art Film sa koná od roku 1993 v Slovenskej republike. Najskôr sa začal organizovať v Trenčianskych Tepliciach, neskor aj v Trenčíne. Od roku 2016 pokračuje v Košiciach.

Súťažné kategórie a ocenenia

Súťaž hraných filmov hodnoti 3-členná, Súťaž krátkych filmov a Súťaž filmov zo strednej a východnej Európy 3-členná medzinárodná porota. Do všetkých porôt sú nominovaní odborníci z rôznych filmových profesií.

Medzinárodná súťaž hraných filmov nad 60 minút

Prihlásiť sa môžu len hrané filmy vyprodukované za predchádzajúci a aktuálny rok. Súťaž je určená najmä začínajúcim tvorcom – prihlásiť sa môžu len debuty a druhý a tretí film režiséra

Medzinárodná súťaž krátkych filmov do 30 minút

Súťaž nie je žánrovo obmedzená – môžu sa prihlasovať hrané, dokumentárne, animované a iné filmy – obmedzené sú len minutážou.

Modrý anjel, ktorý sa udeľuje v Medzinárodnej súťaži krátkych filmov doplnený v roku 2024 aj o finančnú cenu 500 EUR.

Partner finančnej ceny

Filmarina

Medzinárodná súťaž filmov z krajín strednej a východnej Európy

Súťaž nie je žánrovo obmedzená – môžu sa prihlasovať hrané, dokumentárne, animované a iné filmy. Oprávnenými krajinami, ktorých filmy môžu súťažiť v tejto novovytvorenej sekcii sú: Maďarsko, Poľsko, Česko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Bielorusko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Moldavsko, Albánsko, Arménsko.

Modrého anjela si odnesie aj víťazný film z novovytvorenej Medzinárodnej súťaže filmov zo strednej a východnej Európy spolu s finančnou cenou 1500 EUR.

Partner finančnej ceny

CANON

Modrý anjel

  • Modrý anjel za najlepší hraný film – cena udeľovaná producentovi filmu
  • Modrý anjel za najlepšiu réžiu – cena udeľovaná režisérovi filmu
  • Modrý anjel za najlepší ženský herecký výkon – cena udeľovaná herečke filmu
  • Modrý anjel za najlepší mužský herecký výkon – cena udeľovaná hercovi filmu
  • Modrý anjel za najlepší krátky film – cena udeľovaná režisérovi filmu
  • Modrý anjel za najlepší film z krajín strednej a východnej Európy – cena udeľovaná režisérovi filmu

Hercova misia

MFF Art Film od roku 1995 každoročne udeľuje svetovým hereckým osobnostiam cenu Hercova misia za ich mimoriadny prínos hereckému umeniu vo filme. Cenu si prevzalo 69 svetových i domácich hereckých osobností.

Zlatá kamera

Cenou Zlatá kamera sú oceňovaní domáci a zahraniční filmoví profesionáli najrôznejších povolaní za ich výrazný prínos pre oblasť kinematografie. Od roku 2001 bolo ocenených 44 výrazných osobností kinematografických profesií.

Sprievodné podujatia

Festival pravidelne sprevádzajú koncerty, workshopy, autogramiády, diskusie, výstavy, vernisáže.