Prosíme všetkých návštevníkov festivalu, aby sa oboznámili s nasledujúcimi festivalovými pravidlami a dodržiavali ich. Všetkým návštevníkom tak spríjemníme pobyt na MFF Art Film. Ďakujeme.

 1.  Vstup do kinosál je možný na základe platného cinepassu, akreditácie alebo zakúpeného jednorazového lístku. Do kinosál sa spravidla vpúšťa 15 minút pred začiatkom premietania. Prednostný vstup do kinosál majú držitelia jednorazových lístkov na dané predstavenie a držitelia cinepassov/akreditácií, ktorí si na dané predstavenie spravili rezerváciu. V prípade voľných kapacít môže uvádzač vpustiť do kinosály najskôr 5 minút pred začiatkom predstavenia i držiteľov platných cinepassov/akreditácií bez rezervácie na dané predstavenie.
 2. Neskoré príchody – pokiaľ máte na premietanie rezerváciu alebo zakúpený jednorazový lístok a nezaujmete svoje miesto v kinosále 5 minút pred začiatkom premietania, Váš lístok/rezervácia prepadá v prospech organizátora, ktorý vaše miesto môže poskytnúť ďalším návštevníkom festivalu – držiteľom cinepassu alebo akreditácie.
 3. Sedenie v kinosálach je voľné. Čím skôr prídete, tým lepšie miesto v kinosále si môžete vybrať. Pri niektorých premietaniach je časť kapacity sály – konkrétne sedadlá – rezervovaná pre pozvaných hostí, delegáciu k filmu alebo porotu festivalu. Prosíme, aby ste rešpektovali označenia „reservé“.
 4. Rezervácie. Na jednotlivé premietanie si návštevníci festivalu – držitelia cinepassov alebo akreditácií – môžu spraviť rezervácie. Môžu tak spraviť:
  • na svojich počítačoch, prípadne mobiloch alebo tabletoch využitím webového rezervačného systému MyCinepass,
  • na registračných miestach o to môžu požiadať pracovníkov festivalu,
  • na samoobslužných rezervačných termináloch festivalu umiestnených vo vybraných priestoroch.

  Rezervačný systém umožňuje maximálne 5 aktívnych rezervácií na každý cinepass/každú akreditáciu. Po začiatku rezervovaného predstavenia sa uvoľní v systéme miesto na ďalšiu rezerváciu. Rezervácie je možné realizovať na ktorékoľvek verejné filmové predstavenia festivalu v prípade, že nie je prekročená stanovená rezervačná kapacita kinosály a predstavenie nezačína skôr ako o 60 minút. Všetky rezervácie aj lístky strácajú platnosť 5 minút pred začiatkom predstavenia.
  Rezervácie nie sú možné na premietania a podujatia, na ktoré je vstup voľný (pozri bod 9).

 5. Overenie platnosti cinepassov a akreditácií. Cinepassy a akreditácie sú plastové karty, ktoré je zakázané kopírovať alebo požičiavať. Tiež je zakázané ukladanie kódov z týchto kariet do mobilných aplikácií. Každý návštevník vlastniaci cinepass, alebo akreditáciu je povinný sa pred vstupom do kinosály touto kartou riadne preukázať a umožniť jej elektronické overenie personálom kinosály bez vyzvania.
 6. Jednorazové lístky lístky je možné zakúpiť počas festivalu na predajných miestach festivalu na ľubovoľný počet projekcií a v ľubovoľnom predstihu. Jednorazové lístky sa dajú kúpiť aj online prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass.
  • lístky vydané na pokladni na predajnom mieste je zakázané kopírovať alebo skenovať do mobilných telefónov.
  • lístky zakúpené online cez rezervačný systém možno použiť po vytlačení na papier alebo ukázaním na displeji mobilného telefónu.
 7. Nápoje a jedlá v kinosálach – z bezpečnostných, hygienických a prevádzkových dôvodov nie je možné do kinosál vstupovať s alkoholickými nápojmi, sklenenými pohármi ani jedlom.
 8. Pomôžte nám skvalitniť projekcie – v prípade, že sa vyskytnú počas premietania technické problémy a budete mať pocit, že ich organizátori neriešia, upozornite na problém správcu kina – rozpoznáte ho na základe festivalovej akreditácie, resp. oblečenia s nápisom Art Film.
 9. Sprievodné podujatia pre verejnosť na špeciálne projekcie, tlačové konferencie, besedy a prednášky, sa nevzťahuje možnosť rezervácií, nepredávajú sa na ne ani jednorazové lístky. Vstup je voľný pre širokú verejnosť, pri vstupe sú však uprednostňovaní: 1) pozvaní hostia, 2) akreditovaní návštevníci festivalu, 3) držitelia cinepassov, pokiaľ v programovom bulletine nie je iná informácia.
 10. Strata akreditačnej karty alebo cinepassu a vystavenie novej karty/cinepassu je spoplatňované sumou podľa aktuálneho cenníka na pokladni.