MFF ART  FILM KOŠICE 2024
(21.  ̶  28. jún 2024)

 1. Medzinárodná súťaž hraných filmov (hrané filmy nad 60 min. s copyrightom po 1. januári 2023)
  Zostavovateľ: Martin Palúch
 2. Medzinárodná súťaž krátkych filmov (krátkometrážne snímky do 30 min. s copyrightom po 1. januári 2023)
  Zostavovateľ: Martin Kaňuch
 3. Medzinárodná súťaž filmov zo strednej a východnej Európy (hrané, dokumentárne, animované filmy na 60 min. s copyrightom po 1. januári 2023)
  Zostavovateľka: Viera Langerová
 4. Panoráma (výber z aktuálnej svetovej tvorby)
  Zostavovateľ: Martin Palúch
 5. Láska a anarchia (tematicky i formálne odvážna vzorka nezávislých prúdov kinematografie)
  Zostavovateľ: Martin Ciel
 6. Slovenská sezóna (výber z aktuálnej domácej tvorby)
  Zostavovateľ: Martin Palúch
 7. Nočná prehliadka (žánrové pelle-melle zo sveta)
  Zostavovateľka Ivana Petríková
 8. Pavol Pekarčík pozýva (renomovaný filmár uvedie svoje obľúbené filmy a ich tvorcov)
  Zostavovateľ: Pavol Pekarčík
 9. Výročia so SFÚ (výber digitálne zreštaurovaných filmov zo zbierok SFÚ)
  Zostavovatelia: Martin Palúch, Martin Kaňuch
 10. Filmy pre deti (premietanie pre deti vo veku 5-12 rokov)
  Zostavovateľka Ivana Petríková
 11. Krátke filmy – Quebec (výber najlepších filmov za posledných 25 rokov)
  Zostavovateľ: Danny Lennon

Pocty:

 • Hercova misia (pocta hereckým osobnostiam)
  Zostavovateľ: Martin Palúch
 • Zlatá kamera (ocenenie filmových profesionálov)
  Zostavovateľ: Martin Palúch