Prečo sa stať partnerom MFF Art Film?

MFF Art Film patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie filmové festivaly na Slovensku, o čom svedčí nielen každoročná vysoká návštevnosť, ale aj pozitívne ohlasy domácej i zahraničnej verejnosti.

Sme vďační za možnosť vytvárať pevné väzby s mnohými jednotlivcami a spoločnosťami, ktoré zdieľajú našu vášeň pre umenie, slovenskú kultúru a filmovú tvorbu. Naši partneri sú nosnými piliermi pre realizáciu nášho festivalu a pomáhajú nám pokračovať v tomto vzrušujúcom dobrodružstve. Pozývame aj Vás, aby ste sa stali partnerom MFF Art Film.

Čo môže priniesť partnerstvo vášmu produktu, alebo značke?

 • emocionálne prepojenie
  Podporou MFF Art Film vyjadríte svoj vzťah ku kultúre a prehĺbite tak emocionálny vzťah k vašej značke prostredníctvom pozitívneho spojenia s ikonickým festivalom národného a kultúrneho významu.
 • práca s publikom
  Zmysluplne prepojíte publikum festivalu s vašou cieľovou skupinou (prevažne slovenské, mladé, umelecké a zábavu milujúce publikum, filmoví profesionáli, študenti, laická i odborná verejnosť.)
 • obchodné vzťahy
  Nadviažete nové vzťahy s kľúčovými partnermi festivalu a získate nové kontakty pre svoj biznis v príjemnej a uvoľnenej atmosfére festivalu.
 • silná propagácia
  Využijete medializáciu a jej pôsobenie na verejnosť prostredníctvom viackanálovej propagačnej aktivity festivalu.

Festival vždy prejavoval záujem spolupracovať s partnermi, ktorí účasť na medzinárodnom filmovom festivale vnímajú nie ako jednorazový príspevok, ale ako prejav rozvíjajúcej, zmysluplnej a pre obe strany prospešnej a obohacujúcej spolupráce. Kvalitný filmový festival je mimoriadny fenomén, ktorý dokáže pritiahnuť̌ pozornosť̌ veľkého množstva rôznorodej verejnosti.

Návštevníci festivalu

MFF Art Film je jedna z najpopulárnejších diváckych udalostí na Slovensku. Hlavné cieľové skupiny tvoria filmoví profesionáli, študenti, laická i odborná verejnosť. Vekové kategórie divákov sú rôznorodé, tak ako i naša filmová skladba.

 • MFF Art Film každoročne navštívi okolo 20.000 filmových fanúšikov
 • naši diváci a vaši potencionálni klienti, celý týždeň príjemne relaxujú v Košiciach pri filmových projekciách
 • slávnostných ceremoniálov sa každoročne zúčastní takmer 500 vzácnych hostí a významných klientov
 • počas jedného ročníka festivalu diváci môžu vidieť okolo 150 filmových projekcií, čo je takmer 300 hodín strávených v kinosálach MFF Art Film
 • vašu reklamu si tak diváci môžu pozrieť na plátne pred každou projekciou a na plazmových obrazovkách pred každou kinosálou
 • ďalšie hodiny trávia návštevníci na sprievodných podujatiach a eventoch organizovaných MFF Art Film, alebo často oddychujú v partnerských reštauráciách a baroch
 • Industry program a workshopy, ktoré sú určené pre odborníkov z filmového priemyslu a filmových nadšencov lákajú čoraz väčšiu skupinu ľudí
 • v čase konania MFF Art Film sa média čulo zaujímajú o dianie na festivale, kde sa osobne môžu stretnúť s významnými hosťami a filmovými celebritami
 • v priestoroch konania MFF Art Film je po dohode možný product placement a sampling produktov
 • MFF Art Film sa snaží pri realizácii projektu prispieť a motivovať k udržateľnosti

MFF Art Film ponúka partnerstvo na rôznych úrovniach

 • Generálny reklamný partner
 • Hlavný reklamný partner
 • Reklamný partner
 • Oficiálny dodávateľ
 • Partner sekcie/ filmu
 • Produktový partner
 • Sampling produktov

Partnerom ponúka MFF Art Film v rámci zvolenej úrovne partnerstva rôzne formy reklamy

 • televízne spoty, sponzorské odkazy, inzercie, rozhlasové spoty
 • tlačové správy pre agentúrne spravodajstvo
 • webové stránky artfilmfest.sk, cinepass.sk, festivalový newsletter
 • katalóg filmov, programový bulletin, festivalové denníky, pozvánky
 • billboardy, veľkoplošné bannery, citylighty, plagáty
 • kinoreklama pred premietaním filmov, plazmové obrazovky pred kinosálami
 • LED panely, roll-upy pred kinosálami a počas sprievodných podujatí (tlačové konferencie, ceremoniály)
 • možnosť zorganizovať vlastný event počas MFF Art Film ako jedno zo sprievodných podujatí
 • možnosť pozvať vlastných hostí na festival
 • sampling produktov a product placement
 • mnohé ďalšie možnosti prezentácie po dohode

Darovanie

Ak preferujete inú formu podpory festivalu MFF Art Film a ešte sa rozhodujete komu venovať svoje 2 % z dane, pričom slovenská kultúra Vám nie je ľahostajná, či dokonca ste filmovým fanúšikom, budeme Vám vďační, ak si vyberiete práve medzinárodný festival MFF Art Film.

Finančná podpora kultúry je v slovenskom prostredí nesmierne dôležitá a podujatia ako je to naše by bez nej vôbec nemohli existovať.  Zároveň je takáto spolupráca aj obojstranne výhodná. Príjemcom prináša finančné a materiálne prostriedky na to, aby kultúru vytvárali a propagovali, podporovateľom zvyšuje kredit a povedomie o ich značke či firme.

Ak chcete podporiť MFF Art Film 2% zaplatenej dane, veľmi oceníme Vašu pomoc. Inštrukcie na poukázanie nájdete TU.

Údaje na poukázanie 2%:
Názov organizácie: ART FILM FEST, n.o.
Sídlo: Skuteckého 126/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 50830082

Právna forma: nezisková organizácia

Pokiaľ máte záujem stať sa reklamným partnerom Art Film Festu pre aktuálny ročník, môžete nám napísať na: cnegarev@vssnegsvyz.pbz

Sídlo:

ART FILM FEST s.r.o.
Kukučínova 81/2
040 01 Košice – mestská časť Juh
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa a pracovisko:

ART FILM FEST s.r.o.
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
Slovenská republika

 

Viac kontaktov nájdete TU

Ďakujeme všetkým, ktorí nás v minulosti podporili a tešíme sa nové partnerstvá

V zmysle Žiadosti o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja podľa čl. III. a IX. ZN č. 9/2011 v platnom znení a Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 40/2024/OK, prijímateľom ktorej je ART FILM FEST, s.r.o., sa využíva dotácia vo výške 35.000 EUR. Tieto finančné prostriedky sú uplatnené v rámci podujatia – Medzinárodný filmový festival Art Film, ktorý sa koná v Košiciach v termíne od 21. júna do 28. júna 2024.

Poskytnutá dotácia je alokovaná v súlade so Zmluvou 40/2024/OK a v súlade so smernicami uvedenými v Manuáli pre informovanie a publicitu v rámci Programu Terra Incognita 2024. Tieto prostriedky sú efektívne využité na podporu a realizáciu Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest, ktorý slúži ako kultúrne podujatie zamerané na šírenie filmovej kultúry a umeleckých hodnôt.

Vďaka poskytnutej dotácii je možné zabezpečiť dostatočné finančné krytie pre rôznorodé aspekty podujatia, ako sú náklady na licencie za filmy, realizácia kultúrneho programu, organizačné a technické zabezpečenie festivalu, propagačné materiály festivalu. Medzinárodný filmový festival Art Film prispieva k rozvoju kultúrnej scény v regióne a umožňuje obyvateľom a návštevníkom Košíc a Košického samosprávneho kraja zážitok z kvalitných filmových projekcií, diskusií so známymi tvorcami a umeleckými osobnosťami, a tým podporuje kultúrny a vzdelávací rozvoj komunity.

Týmto spôsobom sú dodržané všetky zmluvné záväzky, pravidlá a smernice týkajúce sa použitia poskytnutých finančných prostriedkov a informovania verejnosti o využití dotácie. Výsledkom tohto úsilia bude úspešný priebeh a realizácia Medzinárodného filmového festivalu Art Film v roku 2024, ktorý vytvoril pridanú hodnotu pre kultúrny a spoločenský život v regióne Košíc.

Odkaz na stránku: www.vucke.sk, www.kosiceregion.com, www.terraincognita.sk.

Košický samosprávny kraj
Kosice Region turizmus