• Reklamnú a propagačnú súťaž Kúpte si Cinepass online na aff.cinepass.sk a budete zaradení do žrebovania o dovolenku pre 2 osoby do Grécka od CK Hydrotour(ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť ART FILM FEST s.r.o., so sídlom Kukučínova 81/2, 040 01 Košice, IČO: 48 284 254, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka číslo 58934/V (ďalej ako „organizátor“) a to v rámci Medzinárodného filmového festivalu pod názvom  „MFF Art Film 2024“ (ďalej aj ako „festival“), ktorý sa uskutoční od 21. do 28. júna 2024 v Košiciach, a ktorý hlavný organizátor organizuje spoločne so spoločnosťami LGM, s.r.o., Tomášikova 30C , 821 01  Bratislava , IČO: 44 964 692 , FORLIVE, a.s. Tomášikova 30C , 821 01  Bratislava , IČO: 44 893 507 a nezisková organizácia ART FILM FEST, n.o.,  Kollárova 833/43, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 50 830 082.