OBSAH STRÁNKY JE CHRÁNENENÝ HESLOM z dôvodu:

  • na tejto stránke prebieha aktualizácia obsahu a neskôr bude ochrana vypnutá
  • obsah stránky je limitovaný len pre novinárov, alebo štáb festivalu


OBSAH STRÁNKY JE CHRÁNENENÝ – prosíme použite svoje heslo. Ak heslo nemáte obsah stránky Vám nemôže byť sprístupnený. Ďakujeme za pochopenie.