Čo je to cinepass?

Cinepass je festivalová 8-dňová alebo 3-dňová permanentka, ktorá vám umožní vstup na všetky verejné festivalové projekcie festivalu, pokiaľ sa zmestíte do kapacity danej sály.

Klasický cinepass (Cinepass Klasik)

Tento druh permanentky je určený všetkým bežným návštevníkom festivalu. Cinepass Klasik si môžete zakúpiť v stánku kedykoľvek počas festivalu, alebo v rezervačnom systéme MyCinepass. Umožňuje držiteľovi vstup na verejné festivalové projekcie a verejné sprievodné podujatia festivalu do naplnenia kapacít jednotlivých sál. Cinepass Klasik nie je obmedzený na počet projekcií a bude platiť od 21. do 28.6.2024.  Na tomto cinepasse môžete mať súčasne 5 rezervácií. Hneď po začiatku rezervovanej projekcie sa vám uvoľní miesto pre vykonanie ďalšej rezervácie, môžete si ich teda priebežne dopĺňať. Cinepass môžete využiť aj na vstup na projekcie, na ktoré nemáte rezerváciu. Podmienkou na vstup bez rezervácie je, že v sále sú 5 minút pred začiatkom projekcie ešte voľné miesta.

3-dňový Cinepass

Tento druh permanentky je určený všetkým bežným návštevníkom festivalu. 3-dňový cinepass si môžete zakúpiť v stánku kedykoľvek počas festivalu, alebo v rezervačnom systéme MyCinepass. Počas jeho obmedzenej platnosti umožňuje držiteľovi vstup na verejné festivalové projekcie a verejné sprievodné podujatia festivalu do naplnenia kapacít jednotlivých sál. Platnosť 3-dňového cinepassu je obmedzená na 72 hodín od zvoleného času (čas si sami definujete počas objednávky) a umožňuje maximálne 5 rezervácií naraz. Hneď po začiatku rezervovanej projekcie sa vám uvoľní miesto pre vykonanie ďalšej rezervácie, môžete si ich teda priebežne dopĺňať. Cinepass môžete využiť aj na vstup na projekcie, na ktoré nemáte rezerváciu. Podmienkou na vstup bez rezervácie je, že v sále sú 5 minút pred začiatkom projekcie ešte voľné miesta.

Študentský cinepass (Cinepass Študent)

Zľavnená permanentka určená študentom. Umožňuje držiteľovi vstup na verejné festivalové projekcie a verejné sprievodné podujatia festivalu do naplnenia kapacít jednotlivých sál. Tento cinepass nie je obmedzený na počet projekcií a bude platiť od 21. do 28.6.2024 Jedná sa o cinepass určený špeciálne študentom predávaný v predpredaji za zvýhodnenú cenu. Podmienkou pre online kúpu študentského cinepassu je platný preukaz ISIC, ITIC alebo EURO26. Pri kúpe študentského cinepassu v pokladniach počas festivalu sa môže študent preukázať aj iným dokladom potvrdzujúcim jeho štatút študenta. Na tomto cinepasse môžete mať súčasne 5 rezervácií. Hneď po začiatku rezervovanej projekcie sa vám uvoľní miesto pre vykonanie ďalšej rezervácie, môžete si ich teda priebežne dopĺňať. Cinepass môžete využiť aj na vstup na projekcie, na ktoré nemáte rezerváciu. Podmienkou na vstup bez rezervácie je, že v sále sú 5 minút pred začiatkom projekcie ešte voľné miesta.

Zvýhodnené cinepassy Senior a ŤZP

Jedná sa o zvýhodnený typ permanentky s rovnakými vlastnosťami ako má Cinepass Klasik a záujemca o takýto cinepass musí dokladovať nárok na danú zľavu. Viac informácií o týchto cinepassoch nájdete v sekcii vstupenky.

Všetky dostupné cinepassy nájdete v sekcii vstupenky vrátane dátumov ich dostupnosti a odkazu na ich kúpu.

Rezervácie predstavení

Keďže filmy majú zväčša obmedzenú kapacitu, odporúčame vlastníkom cinepassov, aby si svoje miesto pred premietaním filmu zarezervovali. Rezervovať miesto je možné cez rezervačný systém alebo v pokladniach/rezervačných miestach festivalu.

Rezervácie nie je možné uskutočniť:

  • ak je menej ako hodina do začiatku predstavenia, ktoré si chcete rezervovať,
  • ak sú už rezervované v sále všetky miesta na to určené,
  • ak už máte na svojom cinepasse vyčerpaný limit aktívnych rezervácií,
  • ak je váš cinepass v čase premietania filmu neplatný,
  • ak je na premietanie vstup voľný,
  • na úvodný a záverečný festivalový ceremoniál,
  • na všetky podujatia na pozvánky a partnerské podujatia.

Rezervácia sa vzťahuje na predstavenie, nie na konkrétne sedadlo v kinosále. Sedenie v kinosálach na festivalový program je voľné. Všetci diváci so vstupenkami a rezerváciami na cinepassoch musia zaujať svoje miesta najneskôr 5 minút pred začiatkom premietania. Potom budú neobsadené miesta uvoľnené pre držiteľov cinepassov bez rezervácie.

Rezervácie cez MyCinepass

Najjednoduchší spôsob ako rezervovať film, je využiť náš systém MyCinepass, ktorý vám umožní po založení účtu zakúpiť cinepass a počas festivalu vytvárať rezervácie vašich filmov elektronicky, bez čakania na registračných miestach.

Cinepassy si môžete cez rezervačný systém MyCinepass kupovať od 15. februára 2024. Rezervácie samotných filmov budú spustené niekoľko dní pred začiatkom festivalu.

Prejsť do systému MyCinepass