Novinárske akreditácie
MFF Art Film 2024

 

Novinárske akreditácie sa posudzujú individuálne. Pri ich udeľovaní sa prihliada na mediálny záujem o festival v predchádzajúcom období, to znamená publikovanie či odvysielanie materiálov o MFF Art Film v minulosti v danom médiu. V opačnom prípade bude akreditácia spoplatnená sumou 20,00 EUR. Akreditačný formulár je potrebné vyplniť do 14.júna 2024.

Akreditácie budú vydávané od 21.6.2024.

Fotografie pre novinárske účely

Všetky fotografie sú autorsky chránené. Ich použitie je možné iba po uvedení zdroja/mena fotografa. Link pre novinárov je na vyžiadanie na cerff@vssnegsvyz.pbz

 • vstup na všetky tlačové konferencie a podujatia, ktoré sa počas MFF Art Film konajú
 • bezplatné pripojenie na internet v priestoroch Press centra
 • poskytnutie oficiálnych fotografií na vyžiadanie
 • informácie o prítomných hosťoch, rezerváciu termínov individuálnych rozhovorov
 • prípravu pracovných materiálov z MFF Art Film v priestoroch Press centra
 • sprostredkovanie kontaktov na ďalšie zložky festivalu
UPOZORNENIE: Press akreditácia sa automaticky nevzťahuje na ubytovanie, preto si ho zabezpečte čo najskôr.
Novinárska akreditácia nie je automatickým vstupom na úvodný a záverečný ceremoniál, ktoré budú výlučne na pozvánky.
 • oficiálna internetová stránka festivalu artfilmfest.sk je najspoľahlivejším informačným zdrojom o MFF Art Film. Je pravidelne aktualizovaná. Aktuálne informácie nájdete aj na facebookovom či instagramovom profile festivalu
 • v sekcii press nájdete tlačové správy, informácie o tlačových konferenciách i fotografie na stiahnutie (na vyžiadanie)
 • videá z festivalu sú dostupné na youtubovom profile

Žiadosti o PRESS akreditáciu pre rok 2024

  Oslovenie
  Title

  Vaše celé meno
  Your full name

  Spoločnosť / Názov konkrétneho média
  Company / Name of Your Medium

  Adresa spoločnosti (ulica, PSČ, mesto, štát)
  Company Address (Street, City, ZIP, Country)

  E-mail

  Telefón
  Phone

  Vaša fotografia tváre / Your face photo
  (jpg/png format, max. 300 kB)

  Dátum príchodu
  Arrival Date

  Dátum odchodu
  Departure Date

  Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v režime podľa čl. 6 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Osoba vyplnením a odoslaním prihlasovacieho/akreditačného formulára umiestneného na artfilmfest.sk/info/press/ dobrovoľne súhlasí so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 48 284 254. Celé znenie ochrany osobných údajov si môžete prečítať v nasledovnom PDF dokumente:

  Ochrana_OU_prihlaska_Akreditacia_Press_SK.pdf

  The processing of personal data is carried out in accordance with Article 6 of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as “the GDPR”) and Section 13 of Act No. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and the amendment of certain laws (hereinafter referred to as “the Act”).
  By filling in and submitting the registration/accreditation form at artfilmfest.sk/en/current-edition/press-centre/, the applicant voluntarily consents to the processing of their personal data in the information system of ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, company ID: 48 284 254. Read more: Ochrana_OU_prihlaska_Akreditacia_Press_EN.pdf

  Súhlas s poskytnutím osobných údajov a ich následným spracúvaním
  Consent to the provision and subsequent processing of personal data

  áno / yes

   

  (O novinársku akreditáciu je možné požiadať aj po termíne,  je však spoplatňovaná sumou 20 EUR)

  Novinársky newsletter

  Kontakt

  Andrea Čurná
  Head of public relations
  cerff@negsvyzsrfg.fx
  +421 904 700 343

  Art Film Fest
  Tomášikova 30C ( 5. poschodie)
  821 01 Bratislava