Art Film Fest s vynútenou prestávkou

Len necelé dva mesiace pred začiatkom plánovaného 29. ročníka Art Film Festu, ktorý sa mal konať od 17. do 24. júna v Košiciach, prichádzajú organizátori najstaršieho medzinárodného filmového festivalu s nečakanou a smutnou správou. Podujatie sa v tomto roku neuskutoční, pričom jediným dôvodom sú chýbajúce financie.

Dúfali sme, že takéto rozhodnutie nebudeme musieť nikdy urobiť,“ uvádza vo vyhlásení producent Ján Kováčik, ktorý vedie festival od roku 2005. „Žiaľ, aktuálna ekonomická realita nás nepríjemne dostihla. Art Film Fest sa dlhé roky profiluje ako štandardný medzinárodný filmový festival, ktorý v 9-dňovom vydaní predstavuje jednu z najnáročnejších kultúrno-spoločenských udalostí, každoročne organizovaných v Slovenskej republike. Na dosiahnutie aspoň minimalistického finančného rozpočtu, ktorý by umožnil zrealizovať festival v rozsahu, aký účastníci a návštevníci nielen poznajú, ale aj očakávajú, chýba viac ako 200 000 eur. Od jesene minulého roku sme oslovili niekoľko desiatok štátnych i súkromných spoločností a firiem. Covidová pandémia, vojnový konflikt na Ukrajine, ako aj výrazný nárast nákladov predovšetkým na energie, sa v prípade oslovených subjektov prejavil v podobe odmietnutej, alebo neraz len symbolicky vyjadrenej finančnej podpore. Do poslednej chvíle sme dúfali, že niektoré dôležité subjekty, ktoré nám spoluprácu predbežne prisľúbili, ju aj dodržia. Ďalej sme už však čakať nemohli. Mrzí nás to aj kvôli partnerom a subjektom, ktoré nás napriek týmto nepriaznivým podmienkam podporili, za čo im chcem vyjadriť veľkú vďaku.“

Situáciou nie je nadšený ani umelecký riaditeľ Peter Nagel. „Na filmových festivaloch na Slovensku sa spolupodieľam tridsať rokov, ale takejto dileme čelím po prvý raz. Kompletný program – filmový, profesionálny i sprievodný – je pripravený. Boli pozvaní a potvrdili účasť niektorí zahraniční hostia či profesionáli v porotách, koordinovali sa záverečné fázy celého podujatia. Týmto ročníkom sme chceli nadviazať a pokračovať v tradícii Art Film Festu, tak ako ho návštevníci vnímali do roku 2019.“ (V roku 2020 sa festival kvôli pandémii nekonal, a v minulom roku umožnili pandemické podmienky realizáciu iba redukovaného 5-dňového vydania.) „Rozhodnutie nezrealizovať festival sa, samozrejme, nerodilo ľahko. O to viac, že na príprave festivalu sa vždy podieľa množstvo zainteresovaných ľudí. Chcem im úprimne poďakovať za ich snahu a odvedenú prácu – som presvedčený, že 29. ročník by bol opäť vydarený. Pri definitívnom poznaní finančnej situácie však vyplynul verdikt logicky jediný možný. Aby som to ozrejmil: v daných podmienkach a nastavených pravidlách – napríklad v súvislosti s podporou Audiovizuálneho fondu – neexistuje dôvod či riešenie na prípadné skrátenie festivalu, výraznejšiu zmenu v celkovej programovej dramaturgii a neprijateľnú redukciu v dôležitých segmentoch – ako je počet premietacích miest, pozývanie profesionálov a hostí či absenciu ďalších faktorov, ktoré sa všetky stretávajú, prelínajú a vytvárajú očakávaný zámer – úroveň a kvalitu festivalu.“

Aktuálny ročník sme pripravovali s leitmotívom prirodzenej spomienky na dlhoročného prezidenta Art Film Festu Milana Lasicu, ktorý nás nečakane opustil iba pár dní po skončení minuloročného festivalu. Všetci, ktorí sa musíme teraz vysporiadať s neradostným rozhodnutím, sme však presvedčení, že ani on by nemal záujem viesť festival, ktorý by bol len jeho nepatričným a nedôstojným zlomkom,“  zdôrazňuje ešte Ján Kováčik a dodáva: „So stálym štábom, predovšetkým s Petrom Nagelom, už teraz budeme pracovať na tom, aby v júni 2023 sa Art Film Fest mohol opäť do Košíc vrátiť – v plnej podobe a v plnom lesku. Zaslúži si to história festivalu, pamiatka jeho dlhoročného prezidenta a v neposlednom rade aj jeho návštevníci.“