Tomáš Galierik predstavil filmové miesta na Slovensku

Kulturológ a špecialista na filmový turizmus Mgr. Tomáš Galierik prišiel pred rokmi s nápadom zmapovať na Slovensku miesta, ktoré sa v určitom období stali kulisou či priestorom na nakrúcanie domácich alebo zahraničných filmov. Encyklopedickými publikáciami Filmové miesta (2021) a Filmové miesta 2 (2022) sa u nás snaží spopularizovať filmový turizmus: „Moja prezentácia bola venovaná filmovému východnému Slovensku, hlavne miestam, ktoré oslovili filmárov, lebo sú niečím zaujímavé a mohli by osloviť aj širokú verejnosť, prípadne ďalších filmárov v budúcnosti. Tieto miesta je možné využívať v cestovnom ruchu, ale nedeje sa to vždy. Mojou ambíciou bolo, ponúknuť príklady a nápady zo sveta, ako sa pracuje s filmovým turizmom.“

Prezentácia v rámci Industry programu Art Film Festu ponúkla náhľad do lokalít východného regiónu, historických pamiatok, exteriérov aj interiérov, ktoré filmárom poslúžili na zachytenie autentickej atmosféry. Autor publikácií vo filmových miestach vidí veľký potenciál. Práve prostredníctvom filmu, by do lokalít mohlo zavítať viac turistov.

„Celý projekt filmových miest je v podstate mojím koníčkom, ktorý trvá už viac ako 20 rokov. Ak vidím vo filme zaujímavé miesto, alebo si ho z nejakého dôvodu zapamätám, spíšem si o ňom poznámky. Robím to takto už veľmi dlho a chcem tým dokázať, že tieto lokality nie sú zaujímavé iba tým, že sa v nich nachádza nejaký kostolík, ale najmä preto, že sa dané miesto stalo kľúčovým pre konkrétnu scénu zo známeho filmu,“ dodáva Tomáš Galierik.

Práve vďaka svojej všímavosti upozorňuje na miesta, ktoré nám divákom a diváčkam často neprídu celkom reálne, keďže si ich spájame prevažne s fiktívnymi príbehmi. Niekedy sú tieto lokality pre potreby filmu upravené a aj týmto vizuálnym zmenám sa Galierik venoval vo svojej piatkovej prezentácii. Kulturológ ďalej hovorí o možnostiach turizmu na Slovensku: „Informácie sú zaujímavé nielen pre filmových turistov, ale pokojne to môžu byť aj lyžiari, ktorí cestujú do Tatier a zastavia sa v Pribyline, lebo tam sa nakrúcal film Bathory. Potom ich v už dedinke môže zaujať aj miestne múzeum a tým sa zvyšuje turistická návštevnosť. Spomeniem ešte iný príklad. Na spodnej trase, smerom do Košíc, okolo dedinky Háj, sa nachádza anjel z filmu Za nepriateľskou líniou. Je to miesto kam ľudia bežne nezavítajú, ale keď to majú po ceste, tak prídu, a tým už tvoria filmový turizmus. Moje knihy prinášajú inšpirácie na takéto zastávky a chcem nimi podporovať regionálny turizmus.“

Po dvoch vydaných publikáciách má autor teraz ešte väčšie ambície: „Tejto téme sa venujem už 21 rokov, čoho výsledkom sú moje knihy o slovenskom filmovom turizme, no popritom si pripravujem podklady aj k väčšej encyklopédii svetového filmového turizmu. Tento koníček je môj spôsob, ako propagovať dané miesta filmovým cestovateľom, nie som to totiž len ja. Pre nich by mohol byť tento sprievodca naozaj zaujímavý.“

V rámci Industry programu budete môcť už v nedeľu 18. júna zažiť aj masterclass režiséra Petra Bebjaka o tom, ako vzniká v slovenských podmienkach seriál od námetu až po samotnú produkciu a akým skúškam či rozhodnutiam musia tvorcovia pri tvorbe čeliť.