Umelecký riaditeľ AFF Peter Nágel po 26. ročníku ART FILM FESTu Košice

Patrí filmový festival do Košíc? Túto otázku sme dosť intenzívne riešili v roku 2015, kedy sme sa definitívne rozhodli, že ART FILM FEST presunieme ďaleko od pôvodného miesta konania. Mnohí nad tým krútili hlavou, iní sa pochybovačne uškierali a objavili sa aj hlasy, predpovedajúce skorý zánik festivalu. Nikto z nás nie je jasnovidec. Nikto si netrúfol zbytočne a neskromne prorokovať, ako toto dobrodružstvo dopadne. Tí, ktorí riskantnému a odvážnemu rozhodnutiu verili, vedeli jedno: festival potrebuje čas. Aby si zvykol na nové prostredie, a predovšetkým, aby si miestni ľudia zvykli na festival. Osobne si myslím, že čas potrebný na nespochybniteľné ukotvenie veľkej kultúrno-spoločenskej udalosti ešte celkom neuplynul. Ale, a to už nie je vôbec zdanie, ART FILM FEST zapúšťa čoraz silnejšie a sympatickejšie korene vo východoslovenskom regióne a mesto Košice začína pútať prirodzenú a oprávnenú pozornosť záujemcov o filmový sviatok.

To nie sú len zahraniční hostia, ktorí sa ocitajú v Košiciach po prvý raz, ale v drvivej väčšine sú to aj návštevníci z iných slovenských geografických častí. Takmer všetci objavujú mesto a festival z príjemného a najmä prekvapivého pohľadu, ktorý sa dá vyjadriť tromi slovami: Toto sme nečakali! S akou (snáď) počiatočnou nedôverou sem prichádzajú, tak ťažko sa im odtiaľto odchádza.

A to je jedna strana mince, ktorá je nevyhnutná pre organizovanie náročného projektu, aký medzinárodný filmový festival nesporne predstavuje. Atraktívne prostredie, srdečná pohostinnosť a profesionálna kinoinfraštruktúra sú neprehliadnuteľné devízy, ktorými košický priestor disponuje. Druhou stranou je organizácia a programová dramaturgia. To je, samozrejme, pohľad dovnútra, kde bude vždy priestor pre inováciu a alternáciu. Pre celý festivalový tím je však najlepším ocenením, že kvalitná úroveň ART FILM FESTu sa už príliš nediskutuje, ale viac-menej očakáva.

Aj preto si myslím, že otáznik v úvodnej vete je už nenáležitý.

Peter Nágel,

umelecký riaditeľ festivalu