Prihlasovanie filmov na AFF Košice 2018 je už spustené

Tradičnou a medzinárodne sledovanou súčasťou 26. ročníka Art Film Festu Košice budú opäť dve súťažné sekcie o cenu Modrý anjel.

  1. Medzinárodná súťaž hraných filmov sa vzťahuje na diela vyrobené po 1.1.2017, ktoré majú minimálne 60 minút, a sú maximálne tretím filmom režiséra. Do tejto kategórie je možné prihlasovať filmy do 31.3.2018. O výbere filmov do súťaže rozhoduje programový riaditeľ festivalu Peter Nágel.
  2. Medzinárodná súťaž krátkych filmov sa vzťahuje na diela vyrobené po 1.1.2017 s dĺžkou do 30 minút, pričom môže ísť o hrané, dokumentárne, experimentálme alebo animované krátske filmy. Uzávierka prihlášok v tejto kategórii je 15.3.2018. O výbere filmov do súťaže rozhoduje dvojčlenná komisia.

Organizátor festivalu bude akceptovať výhradne online prihlášky prostredníctvom formuláru na jeho webstránke.

Podrobné informácie o súťažných sekciách sú uvedené v štatúte AFF Košice 2018.