Art Film Fest sa vryl do pieskoviska

Art Film Fest prichádza aj tento rok v novej vizuálnej podobe. Prezentuje ho názov festivalu vrytý do pieskoviska a navôkol porozhadzované hračky.

Do súťaže o ideový plagát 19. ročníku Art Film Festu sa zapojilo 23 študentov umeleckých škôl. Organizátori dostali nesmierne zaujímavé a kvalitné návrhy, čo zásadne sťažovalo rozhodovanie o víťazovi.

Súťaž napokon vyhral návrh Jany Macurovej, ktorá je na stáži na Vysokej škole výtvarných umení na Katedre grafického dizajnu.

„Pri hľadaní motívu pre vizuálny štýl festivalu som vychádzala z témy jednej zo sekcií – Nebezpečné deti. Názov festivalu je vytvorený z piesku na detskom pieskovisku, ktorý je voľnou asociáciou klasického hradu z piesku, v nestráženom okamihu sčasti poničenom iným dieťaťom,“ vysvetlila svoj koncept študentka 5. ročníka Fakulty multimediálnych komunikácií na Zlínskej univerzite.