Zapojte sa do súťaže o ideový vizuál 19. ročníka Art Film Festu!

Minulý rok sa do súťaže zapojilo 20 subjektov s viac než 40timi návrhmi. Víťazom súťaže a autorom vizuálu minuloročného Art Film Festu sa stal Adrián Juráček z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a vizuál bol premiérovo zverejnený na prvej tlačovej konferencii festivalu. Tešíme sa na spoluprácu a kreatívne návrhy.
Prílohy:
Verejná obchodná súťaž (pdf)
Podklady k súťaži (pdf)
Koncept zmluvy pre víťaza súťaže (pdf) Logo festivalu (rar)
Plagáty predchádzajúcich ročníkov – výber (rar)
Nebezpečné deti – informácia k sekcii (pdf)
Poznámka: do súťaže sa môžu zapojiť i profesionálne subjekty, vyhlasovateľ súťaže však má právo uprednostniť študentskú prácu pred návrhom profesionála.