Otázka pre…Martina Daniela

V prvom rade sme hľadali ľudí, ktorí prechádzajú z akademického sveta filmových škôl do sveta profesionálov, a vyberali sme ich trochu aj podľa toho, komu môžeme najviac v tomto prechodnom štádiu pomôcť. Napriek tomu ale netrváme na tom, že vybraný človek musí pochádzať z umeleckej školy. Keby priniesol zaujímavý projekt z ulice, tiež by mohol uspieť, ale keďže tieto školy, sú zároveň našimi partnermi, musíme ich uprednostniť. Po kreatívnej umeleckej zložke napokon samotní mladí tvorcovia narazia na otázku financií. Akým spôsobom im v tomto ohľade pomôžu praktické hodiny masterclass? Budeme mať hostí – lektorov, ktorí sa takisto dívajú na vec z produkčného hľadiska a dávajú účastníkom „masterclass“ užitočné rady. Príde napríklad Danny Krauzs, ktorý veľa koprodukuje s Čechmi, Slovákmi a zo svojho uhlu pohľadu vysvetlí, čo v projekte hľadá, podľa čoho si projekty vyberá, do ktorých sám vráža peniaze a na druhej strane, od čoho dáva radšej ruky preč. Hodiny sú preto zamerané skôr pre producentov, keďže teraz naozaj všetko funguje na základe koprodukcií a spolupráce s druhými ľuďmi. Samotný workshop bude otvorený len prihláseným účastníkom, či aj všeobecne pre verejnosť? Niektoré časti sú otvorené verejnosti ako prednášky a programy s hosťami, a potom sú veci ako masterclass, ktoré sa odohrávajú v dielňach. Tie už musia byť uzatvorené, aby mali vybraní účastníci pocit bezpečia.. Michal Liba