Porota Medzinárodnej súťaže krátkych filmov

Kto bude hodnotiť Medzinárodnú súťaž krátkych filmov, v ktorej je tohto roku 36 snímok? Trojčlenná porota bude mať poriadne nabitý program. Tú sú jej členovia, ktorých môžete stretnúť v RTVS Artkine Metro v Trenčíne, kde sa budú krátke filmy premietať. Anna Veilande-Kustikova sa venuje výskumnej a kurátorskej
činnosti v oblasti filmu, animácie a audiovizuálnych umení.
Promovala na Lotyšskej akadémii umení v odbore Dejiny
a teória umenia s prácou o animácii v súčasnom umení.
Prednáša na Katedre animácie Estónskej akadémie umení.
Odborne zastrešuje animátorské projekty financované
Národným lotyšským kinematografickým centrom. Je
programovou riaditeľkou filmového festivalu 2ANNAS
a založila nový projekt Short Riga ISFF, ktorý sa prvýkrát
uskutoční v októbri 2015. Per Fikse je od roku 1999 riaditeľom festivalu krátkych filmov
Minimalen v nórskom Trondheime, pre ktorý od roku 1994
robí aj dramaturgiu. Nakrútil niekoľko krátkych filmov a píše
články o filmoch do nórskych aj medzinárodných médií a je
členom referenčnej rady britského odborného periodika
Short Film Studies. Zároveň pracuje ako softvérový vývojár
a projektový manažér v oblasti verejného dohľadu nad životným
prostredím. Študoval strojárstvo a absolvoval NTNU,
Nórsku vedecko-technologickú univerzitu. Michail Železnikov sa narodil v roku 1972 vo vtedajšom
Leningrade. Pre spoločnosti ARTE, YLE a Corona Films, ako
aj pre Petrohradské štúdio dokumentárnych filmov, nakrútil
niekoľko filmov. Od roku 2011 je dramaturgom sekcie
experimentálnych súťažných krátkych filmov In Silico na
petrohradskom filmovom festivale Posolstvo človeku. V roku
2012 sa podieľal na organizácii on-line filmového festivalu
krátkych filmov Kinodot.