FOTOREPORT: Uvedenie filmu Annie Hall

Foto Lukáš Klimek

Foto Dávid Rigda