Laureát ceny Zlatá kamera – Rudolf Urc

Rudolf Urc patrí do generácie prvých absolventov pražskej FAMU na katedre dokumentárnej tvorby. Po návrate do Bratislavy sa v 60. rokoch ako vedúci dramaturg spravodajského filmu a Štúdia krátkych filmov zásadne podieľal na formovaní slovenského dokumentárneho filmu.

Hlavný prúd jeho tvorby zobrazoval zlomové dejinné udalosti a zachytával významné osobnosti našej histórie. Pre svoj nekompromisný občiansky postoj a podiel na 15 filmoch súvisiacich s okupáciou bol v roku 1971 „odložený“ do animovaného filmu a séria jeho dokumentov išla do trezoru.

Slovenský animovaný film tak získal dramaturga a tvorivú osobnosť, ktorá ho koncepčne viedla, inšpirovala a kliesnila mu cestu. Bol to práve Urc, kto pomáhal vybudovať tvorivú základňu pre prichádzajúcu generáciu animátorov. Dokázal koncepčne predvídať, analyzovať, hľadať témy i nových autorov, výtvarníkov a podporiť nástup debutujúcich tvorcov. Z neslávneho obdobia sa tak stala zlatá éra slovenského animovaného filmu.

Meno Rudolfa Urca je spojené so všetkými kľúčovými osobnosťami slovenskej animovanej tvorby, on sám bol však tiež režisérom mnohých úspešných animovaných filmov, napríklad Oráč a obri (1975), Minútky na vrátnici (1978), Prvá trieda (1984), animovaných seriálov Dada a Dodo (1988), Rozprávky z nočnej košieľky (1990) i spolurežisérom seriálu Bratislavské rozprávky (1995).

Urc je aj neúnavný publicista, autor monografií, portrétov osobností, kritických analýz, článkov, učebných textov Kapitoly z dejín svetového animovaného filmu a autorom prvej knižky svojho druhu u nás Animovaný film (1980). Zakladal nielen tradíciu festivalu Bienále animácie Bratislava, ale stál aj pri zrode Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave a stal sa prvým vedúcim katedry animovanej tvorby. Pred dvadsiatimi rokmi bol členom organizačného štábu 1. ročníka festivalu Art Film v Trenčianskych Tepliciach.

Art Film Fest na počesť Urca uvedie výber z jeho dokumentárnej aj animovanej tvorby. Festival uvedie aj dokumentárny portrét GEN: Rudolf Urc (2011) režiséra Martina Šulíka. „Ani neviem, čím som si zaslúžil túto pozornosť. A to, že sa ma „ujal“ Martin Šulík, ktorý je v mojich očiach súčasnou jednotkou slovenského filmu, ma priam zmiatlo, povedal Urc.

Na plátna sa dostane aj Urcov dokumentárny film Nedokončená kronika (1967) o živote Vladimíra Clementisa, ktorý skončil v trezore. Diváci si budú môcť pozrieť
animovaný film Kroky, skoky, roky… a posledný zhasne (1995). „Ten film mi pripomína prvé kroky prvých študentov na prvej katedre animovaného filmu na Slovensku. Zišla sa skvelá zostava mladých ľudí a ich spoločné dielo mi bude stále pripomínať nadšené, hoci neľahké začiatky. Po Krokoch… už nikto nezapochyboval o účelnosti a potrebnosti vysokej školy animácie. Milý film a milá spomienka,“ povedal o snímke Urc.
 
Z animovanej tvorby Urca predstaví Art Film Fest napríklad film Viktora Kubala Šach (1974), ktorý je kreslenou etudou, ale aj univerzálny svedectvom o človiečikovi na šachovnici mocných tohto sveta. Prvá trieda (1984) zase vykreslí štúdiu karieristu – ako sa dostať z tretej vlakovej triedy, kde je dusno a nevľúdne, do prvej, kde sú honosné kajuty, vybraná spoločnosť, skvelé jedlá a nápoje. Diváci si pozrú aj animované snímky Mesto na Dunaji, Stolček či Dada, Dodo a myš.