Scenáristický workshop na Art Film Feste!

Program sa zameriava na študentov réžie, scenáristiky, produkcie i čerstvých absolventov filmových škôl. Pod supervíziou skúsených lektorov získajú pre svoje projekty spätnú väzbu a budú mať možnosť ich následného zdokonalenia a prípravy k ďalšej fáze vývoja. Základným pilierom workshopu je najmä aplikácia dramaturgickej metodológie svetoznámeho profesora Františka Daniela, ktorú s úspechom použil v Prahe, v západnej Európe i v USA. Školiteľmi  workshopu budú Martin Daniel, lektor University of Southern California a scenárista s rozsiahlymi medzinárodnými skúsenosťami, dekan FAMU Pavel Jech, ktorý pripraví prednášku  k rozvoju scenárov krátkych filmov a tiež Milena Jelinek, profesorka scenáristiky na Columbia University v USA a autorka scenára k filmu Zapomenuté světlo (1996). Jedným z umeleckých konzultantov bude aj Zuzana Gindl-Tatárová, dramaturgička, scenáristka, profesorka a prodekanka pre zahraničie na VŠMU v Bratislave. Podrobnejšie informácie o možnostiach účasti na workshope ako aj informácie o priebehu podujatia nájdete na oficiálnej stránke www.midpoint-center.eu alebo v priložených dokumentoch. Uzávierka prihlášok: 23. 4. 2010