Akreditácie na 30. ročník pre filmových profesionálov sú už dostupné v predregistrácii

Medzinárodný filmový festival Art Film Košice, ktorý sa uskutoční 21. až 28. júna 2024, pripravil pre osoby aktívne pôsobiace v oblasti audiovízie (filmárom, distribútorom, producentom, pedagógom filmových škôl, zástupcom filmových festivalov, filmových inštitúcií a pod.) akreditáciu Film Professional.

Akreditácia Film Professional oprávňuje svojho držiteľa k:

  • návšteve verejných festivalových projekcií a podujatí,
  • účasti na podujatiach pre profesionálov,
  • účasti na tlačových konferenciách,
  • možnosť rezervovať si až 7 filmových projekcií naraz.

Pridelenie festivalovej akreditácie FILM PROFESSIONAL vyžaduje pred-registráciu cez prihlasovací formulár uvedený na tejto stránke. Len pre interné potreby festivalu v ňom žiadateľ uvedie základné údaje týkajúce sa jeho pôsobenia a profesie v oblasti audiovízie. Po kladnom vyhodnotení údajov žiadateľ následne obdrží oficiálnu pozvánku z festivalového systému MyCinepass, ktorej súčasťou bude aj stanovená úhrada ceny akreditácie. Cena akreditácie Film Professional je v predpredaji 20 EUR vrátane DPH. Akreditáciu bude možné uhradiť iba online prostredníctvom oficiálnej platobnej brány festivalu. O akceptácii vašej pred-registrácie vás budeme informovať do 5 pracovných dní od jej podania. Následnú pozvánku obdržíte až keď festival začne oficiálny proces pozývania.

Platnosť akreditácie je 8 dní, je neprenosná a viazaná na konkrétnu osobu. Umožňuje držiteľovi vstup na neobmedzený počet verejných projekcií festivalu a vybrané sprievodné podujatia, o ktorých budeme informovať v programe. Na tejto akreditácií môžete mať maximálne 7 rezervácií naraz, ale po začiatku rezervovanej projekcie sa vám uvoľní miesto pre vykonanie ďalšej rezervácie, priebežne si ich teda môžete dopĺňať. Rezervácia sa ruší 5 minút pred začiatkom premietania. Odporúčame si k tejto téme prečítať Desatoro festivalového diváka, aby ste sa vyhli nedorozumeniam pri vstupe do sály.

Členom SFTA, pracovníkom Slovenského filmového ústavu a Audiovizuálneho fondu je akreditácia Film Professional udeľovaná automaticky a bezplatne. Tiež nie je potrebné, aby títo žiadatelia dokladali svoj status profesionála vyplnením položky „Stručné profesné CV žiadateľa“ vo formulári.