Výzva na prihlasovanie filmov na Art Film Fest 2010

Medzinárodná súťaž krátkych filmov
Krátke filmy je možné prihlasovať na 18. Art Film Fest
od 31. januára do 31. marca 2010. Medzinárodná súťaž hraných filmov
Dlhometrážne hrané filmy je možné prihlasovať na 18. Art Film Fest
od 31. januára do 15.apríla 2010.
Prihlášky (entry forms) a aktualizovaný štatút festivalu bude k dispozícii na stránke festivalu v januári 2010.