Prihlasovanie filmov do súťažných sekcií Art Film Festu je spustené!

V dňoch 17. – 24. júna 2022 sa v Košiciach uskutoční 29. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest, najväčšieho slovenského filmového podujatia. Filmári a filmárky z celého sveta môžu práve teraz prihlasovať svoje filmy do jeho dvoch súťažných sekcií – o ceny Modrý anjel sa budú uchádzať v kategóriách krátkometrážnych i dlhometrážnych filmov.

Medzinárodná súťaž hraných filmov je otvorená prvým, druhým, alebo tretím dlhometrážnym filmom režiséra či režisérky, ktoré boli vyrobené po 1. januári 2021. Medzinárodná porota, zložená z filmárskych odborníkov a odborníčok, vyberie spomedzi snímok priamo na festivale v Košiciach víťazov štatutárnych cien za najlepší film, najlepšiu réžiu, najlepší ženský a mužsky herecký výkon. Porota má právo tiež udeliť zvláštne uznania ďalším výnimočným titulom zaradeným do súťaže.

Do Medzinárodnej súťaže krátkych filmov môžu tvorcovia a tvorkyne prihlasovať profesionálne i študentské diela v dĺžke do 30 minút, vyrobené rovnako po 1. januári minulého roka. V tejto súťažnej sekcii udelí medzinárodná porota cenu Modrý anjel za najlepší krátky film priamo jeho režisérovi či režisérke.

Vlastníci a vlastníčky premietacích práv môžu prihlasovať krátkometrážne diela do 15. marca 2022 a celovečerné snímky do 31. marca 2022. Online prihlášku spolu s presným znením pravidiel a podmienok súťaže nájdu na webstránke festivalu – artfilmfest.sk/prihlaska-filmu.


Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n. o., BLAZON, s.r.o., LGM, s.r.o.