Fitlopty z Art Film Festu potešili občianske združenie Tvoja šanca  

Občianske združenie Tvoja šanca v Košiciach od roku 2017 prevádzkuje denný stacionár pre zdravotne znevýhodnených občanov a ešte o dva roky dlhšie vyvíja množstvo aktivít, ktorými im skvalitňuje život. Pozornosť venuje občanom vo veku 16 až 50 rokov, bez ohľadu na typ postihnutia, či už ide o telesené, duševné, mentálne, zmyslové alebo civilizačné obmedzenia. Stacionár, ktorého hlavnou filozofiou je holistický prístup, umožňuje zdokonaľovať sa v zručnostiach, ktoré napomáhajú pri zvyšovaní kvality života,sebestačnosti i kreativite.

Art Film Fest sa k aktivitám s potešením pripojil a Tvojej šanci odovzdal fitlopty, ktoré boli funkčnou súčasťou výzdoby 27. ročníka festivalu. Lopty, ktoré podujatiu poskytla spoločnosť DEMI šport plus, s.r.o., tak našli využitie a ešte dlho po jeho skončení budú slúžiť dobrej veci.