DNES: Pavol Barabáš v dokumente Svetozár Stračina vyzdvihol bohatstvo slovenského folklóru.

Bohéma, ktorý spopularizoval folklór a vo svojej bohatej tvorbe nadviazal na dedičstvo slovenskej ľudovej hudby, skladateľa a unikátneho umelca predstavuje dokumentárny film Pavla Barabáša s príznačným názvom Svetozár Stračina. Film príde dnes známy slovenský dokumentarista osobne aj uviesť.

 

Svetozár Stračina je, nielen podľa filmára, unikátnou osobnosťou slovenskej ľudovej hudby. Film, na ktorom Barabáš sústredene pracoval niekoľko rokov, rešeršujúc dobové archívne materiály a zbierajúc výpovede odborníkov a svedkov Stračinovho života, prináša komplexný obraz jeho osobných a profesných peripetií. Okrem iného sa v ňom zrkadlí téma nadväznosti umenia na tradície overené časom. Tie boli pre Svetozára Stračinu, autora partitúr k legendárnym filmom ako Noční jazdci, Pacho, hybský zbojník či Sváko Ragan, nevyhnutnou súčasťou národnej umeleckej identity.

 

Cestoval, aby získal nadhľad

Barabáš sa portrétom umelca odchýlil od svojej doterajšej tvorby, ktorej dominujú cestopisy. “Mnoho ľudí sa čuduje, prečo som nakrútil film o Svetozárovi Stračinovi. Vnímajú viac, že som pochodil kus sveta, spoznal mnoho krajín a zachytil rôzne kultúry. Áno, nakrúcal som zanikajúce prírodné kmene, navštívil krajiny, ktoré už medzičasom prišli o svoje tradície a stratili vzťah k svojej zemi,” približuje filmár.

Cestovať a vracať sa späť mu však umožňuje lepšiu reflexiu domova. Pomáha mu získať nadhľad, nachádzať to, čo je v jeho domovine unikátne a vzácne. Film by mal v divákovi vyvolať otázku, čo tvorí slovenskú národnú identitu a uvedomiť si bohatstvo kultúrneho dedičstva, na ktoré môžeme byť právom hrdí.

Pocit spolupatričnosti

Dokument predstavuje inšpiratívnu tvorivú osobnosť. Pavol Barabáš si pri hudbe Svetozára Stračinu uvedomil, že obsahuje esenciu toho, čo národ združuje a dáva mu “pocit spolupatričnosti”. Úloha folklóru sa pod vplyvom sociálno-politických vplyvov pretvárala. Zachovať jeho čistú formu, vdýchnuť mu nový život a uchovať to cenné pre ďalšie generácie dokázal podľa Barabáša práve Stračina. A jeho odkaz je o to aktuálnejší, že súčasný svet je globalizovaný, speje k čoraz väčšej uniformite a pôvodné tradície zanikajú.

Filmy Pavla Barabáša, filmového samouka a dobrodruha, charakterizuje osobné nadšenie pre zobrazenú látku a úprimná emocionalita, čím si získava sympatie divákov nielen doma, ale aj na početných medzinárodných prehliadkach a festivaloch.

Roberta Tóthová, Festivalový denník

 

Film zo sekcie Slovenská sezóna hrajú:

  1. júna | 18:30

Kino Tabačka