Art Film Fest a Pilsner Urquell ocenia najaktívnejšieho diváka

Vďaka systému MyCinepass, ktorý spravuje festivalové cinepassy, ale aj online informácie o programe a jednotlivých kinoprojekciách, sa tento rok bude udeľovať Cena pre najaktívnejšieho diváka. Jedného z držiteľov cinepassu, ktorý navštívi najviac projekcií ocení v závere festivalu Pilsner Urquell i Art Film Fest.

Podmienky súťaže:

Do súťaže o najaktívnejšieho diváka Art Film Festu sa môže zapojiť každý divák, ktorý si zakúpi festivalový cinepass AFF a pri vstupe do kinosály sa ním počas 26. ročníka festivalu riadne preukáže.

Víťazom súťaže sa stane ten divák, ktorý počas AFF navštívil najviac filmových predstavení.

Navštívené predstavenia sa časovo nemôžu prekrývať.

Hlasovanie je realizované vďaka systému MyCinepass, ktorý po skončení festivalu 23.6.2018 o 22.00 h elektronicky vyhodnotí najaktívnejšieho diváka. Jeho meno zverejní AFF na svojich webových stránkach a sociálnych sieťach dňa 24.6.2018.

Víťaz získa voľný cinepass na ďalší ročník AFF, ktorý mu odovzdá usporiadateľ festivalu 1.6.2019. Cenu v podobe päťlitrového sudu Pilsner Urquell mu po vzájomnej dohode odovzdá partner súťaže, najneskôr do 1.8.2018.