Prihlasovanie filmov na AFF Košice 2017 sa už začalo

Aj tohto roku budú dominantami festivalového programu Art Film Festu v Košiciach dve súťažné sekcie. Medzinárodná súťaž hraných filmov a Medzinárodná súťaž krátkych filmov. Do obidvoch môžu od 1. februára vlastníci premietacích práv posielať svoje prihlášky, ktorých formulár je dostupný na webovej stránke festivalu.

Tešíme sa a upozorňujeme, že uzávierka pre obidve sekcie  je 31. marca 2017 .

O výbere filmov do Medzinárodnej súťaže hraných filmov následne rozhodne programové oddelenie festivalu na čele s jeho riaditeľom Petrom Náglom. Snímky do Medzinárodnej súťaže krátkych filmov vyberá trojčlenná komisia Art Film Festu. O výbere filmov do nesúťažných sekcií 25. ročníka festivalu rozhodujú ich zostavovatelia, v spolupráci s celým programovým tímom festivalu.