ZMENA PREMIETACÍCH ČASOV NA AMFITEÁTRI

Milí návštevníci AFF 2016. Chceli by sme vás všetkých upozorniť, že sa KAŽDÁ projekcia v AMFITEÁTRI posúva na 21:30 ( okrem projekcie 20.6 – futbalový amfiteáter Slovensko – Anglicko).