Začal sa predpredaj zvýhodnených festivalových cinepassov

Od 14. februára bol v novom rezervačnom systéme MôjCinepass spustený online predpredaj cinepassov (permanentiek) na tohtoročný Art Film Fest, ktorý sa od 17. do 25. júna uskutoční v Košiciach. Každý cinepass má svoje špecifiká a za zvýhodnené ceny sa dá zakúpiť len v predpredaji, na základe registrácie v rezervačnom systéme. Okrem výhodnej ceny jeho držiteľom umožní rezervovať si predstavenia ešte pred oficiálnym otvorením festivalu, ihneď po zverejnení programu.

Bežný celofestivalový cinepass (Cinepass Promo a Cinepas Klasik)

Tento druh permanentky je určený pre bežných návštevníkov festivalu. Umožňuje vstup na verejné festivalové projekcie a verejné sprievodné podujatia festivalu do naplnenia kapacít jednotlivých sál. Cinepass Klasik a Cinepass Promo nie je obmedzený na počet projekcií a bude platiť od 17. do 25.6.2016.  Ak si však chce byť návštevník istý, že sa na premietanie dostane, môže si vopred urobiť rezerváciu. Na tento cinepass ich môže vykonať súčasne päť. Hneď po začiatku prvej projekcie sa uvoľní miesto pre vykonanie ďalšej rezervácie. Cinepass môže návštevník využiť aj na vstup na projekcie, na ktoré nemá rezerváciu. Podmienkou je, že v sále sú 5 min pred začiatkom projekcie ešte voľné miesta. Cinepass Promo je v predpredaji dostupný len do 10. júna 2016 a následne bude k dispozícii len Cinepass Klasik.

Študentský cinepass (Cinepass Študent “R” a Cinepass Študent “N”)

Zľavnená permanentka dostupná len v predpredaji a určená pre držiteľov platnej karty ISIC, EURO26 alebo ITIC. Umožňuje držiteľovi vstup na verejné festivalové projekcie a verejné sprievodné podujatia festivalu do naplnenia kapacít jednotlivých sál. Tento cinepass nie je obmedzený na počet projekcií a bude platiť od 17. do 25.6.2016. Jedná sa o cinepass určený špeciálne pre študentov predávaný v predpredaji za zvýhodnenú cenu. Cinepass Študent “R” do 31. marca 2016 a Cinepass Študent “N” do 15. mája 2016. Podmienkou pre získanie študentského cinepassu je platný preukaz ISIC, ITIC alebo EURO26. Na tomto cinepasse môže mať návštevník súčasne 3 rezervácie. Hneď po začiatku rezervovanej projekcie sa uvoľní miesto pre vykonanie ďalšej rezervácie. Cinepass môže využiť aj na vstup na projekcie, na ktoré nemá rezerváciu. Podmienkou na vstup bez rezervácie je, že v sále sú 5 min pred začiatkom projekcie ešte voľné miesta.

Cinepassy umožňujú rezervácie a vstup na všetky verejné projekcie s výnimkou premietaní sekcie Be2can starter a záverečného festivalového premietania v košickom Amfiteátri 25. júna 2016.

Viac informácií v sekcii Vstupenky

Najdlhšie organizovaný slovenský filmový festival – ART FILM FEST predstavuje tradíciu v najlepšom zmysle slova. Ponúka rozsiahly priestor pre prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, ale aj významných titulov filmovej histórie a v neposlednom rade kvalitatívny výber snímok slovenského audiovizuálneho prostredia. Dominantami programu sú dve súťažné sekcie – pre hrané a krátkometrážne tituly. Obe hodnotia medzinárodné poroty, ktoré udeľujú najvyššie ocenenie Modrého anjela pre najlepší film, réžiu, herečku a herca. Nesúťažné sekcie uvádzajú diela etablovaných tvorcov, významné filmy národných kinematografií, kultové snímky, ktoré sa zapísali do histórie kinematografie, tematicky zamerané filmové projekty, ale aj profily či retrospektívy oceňovaných umelcov.