Riaditeľ AFF Peter Nágel reaguje na článok v časopise Plus 7 dní

Článok „Art Film Fest do Košíc“ uverejnený v týždenníku Plus 7 dní č. 39 na stranách 130-131 je typickou ukážkou manipulatívneho „článku na objednávku“, ktorého vyznenie má autor už vopred jasné a pre vytvorenie zdania objektivity položí dotknutej strane otázky, z odpovedí ktorých si vyberie len to, čo sa mu do vopred danej koncepcie hodí.

Ak by som použil filmovú terminológiu, autor jasne rozdelil úlohy dobrého a zlého. „Dobrými“ sú v tomto prípade primátor a majiteľ Kursalonu z Trenčianskych Teplíc – úloha „zlého“ bola zverená organizátorovi Art Film Festu. Na zdôraznenie „kladného charakteru“ je uvedená finančná podpora 20 000 EUR od mesta a 130 000 EUR investícia do infraštruktúry a pre istotu aj obava o uhradenie záväzkov voči miestnym podnikateľom. „Zákerný“ charakter tej „zlej strany“ bolo potrebné zdôrazniť fotografiou producenta festivalu s predsedom vlády z tlačovky z úplne inej oblasti a za použitia obľúbeného alibistického termínu „možno“ naznačená možnosť, že festival získal sponzorov na ostatný ročník festivalu iba vďaka jeho politickým kontaktom. A ako čerešnička „neschopnosti“ fotografie  Sophie Loren a Omara Sharifa s poznámkou, že „hviezdy prvej veľkosti“ do Trenčianskych Teplíc chodili iba do roku 2004.

Rád by som preto autorovi článku pripomenul, že Omar Sharif si cenu Hercova misia prevzal v roku 2008, kedy už štvrtý rok organizovala Art Film n.o. v spolupráci s Forzou. A vďaka ktorej od roku 2005 do Trenčianskych Teplíc zavítali, podľa autora zrejme „hviezdy druhej kategórie“ ako Nastassja Kinski, Jacqueline Bisset, Liv Ullman, Jeremy Irons, Ben Kingsley, Claudia Cardinale a množstvo ďalších svetových, ale aj domácich osobností zo sveta filmu. O tom, aké osobnosti na festival v jednotlivých rokoch prišli sa možno dozvedieť dvoma kliknutiami na jeho webovej stránke…

Ak sa v článku spomína príspevok mesta Trenčianskych Teplíc (jeho skutočná hodnota za posledné roky bola nasledovná – 2010: 2 323 EUR, 2011: 7 323 EUR, 2012: 9 323 EUR, 2013: 14 323 EUR, 2014: 18 535 EUR, 2015: 18 535 EUR), možno by autora článku mohla zaujímať aj výška investícií do festivalu od samotného organizátora – a tá od roku 2005 v celkovo presiahla hodnotu 10 miliónov EUR. A mimochodom, spomínaná investícia 130 000 EUR bola určená predovšetkým na digitalizáciu kina Prameň, ktorá by sa bez súčinnosti s Art Film Festom nikdy neuskutočnila.

Hlavný dôvod pre zmenu miesta festivalu je jednoduchý: infraštruktúra v Trenčianskych Tepliciach sa stala už absolútne nedostatočná pre potreby FILMOVÉHO festivalu a jeho sprievodných akcií, práve kvôli úrovni a rozsahu, ktorý Art Film Fest dosiahol. Za uplynulých jedenásť rokov, okrem už spomínanej digitalizácie kina Prameň, sa v infraštruktúre Trenčianskych Teplíc takmer nič nevybudovalo, čo by potešilo predovšetkým návštevníkov festivalu.

Z Trenčianskych Teplíc „neutekáme“, odchádzame po tom, ako sme túto skutočnosť priamo a otvorene povedali primátorovi mesta. Skutočnosť, že mesto ani kúpele sa „neobťažovali“ nám oznámiť zmenu vlastníka Kursalonu, ktorý sa tiež v článku vyjadruje, ponechávam bez komentára. Neviem si predstaviť, že by sa niečo podobné stalo v prípade hotelu Thermal a filmového festivalu v Karlových Varoch. Odchádzame so vztýčenou hlavou a s vedomím, že sa nám podarilo vybudovať nespochybniteľne najuznávanejší a aj najnavštevovanejší filmový festival na Slovensku. A keďže ho chceme ďalej zdokonaľovať a rozvíjať, ideme tam, kde sú na to vytvorené potrebné a vhodné podmienky. O výške prípadnej finančnej podpory zo strany Košíc budeme hovoriť vtedy, keď budú príslušné dohody a zmluvy uzavreté. Pretože, kým nie je podpísané všetko, nie je podpísané nič.

Vyjadrenia s viacerými faktickými chybami, ktoré prišlo zo strany mesta Trenčianske Teplice pre časopis Plus 7 dní, považujeme, slušne povedané, za neférové. Mali sme síce iba ústnu dohodu, ale tá sa v slušnej spoločnosti ctí, keďže sme o našom zámere informovali vopred a vysvetlili sme dôvody nášho rozhodnutia. Aj na tomto stretnutí sme oznámili, že všetky neuhradené záväzky zo strany Art Film Festu budú náležite vysporiadané.

A ešte poznámka k autorovým úvahám o „politickom pozadí“ producenta festivalu. Záštitu nad Art Film Festom mala svojho času Iveta Radičová a neskôr aj Robert Fico. Ak v druhej vete článku sa hovorí o tom, že ide o „najstarší a najprestížnejší filmový festival“ považujeme za normálne a prirodzené, že ho podporia aj firmy s majetkovou účasťou štátu – pretože, kto iný už by mal predovšetkým podporovať kultúrne podujatie takéhoto významu.

Peter Nágel
Riaditeľ MFF Art Film Fest