Odpovede riaditeľa Petra Nágla pre redaktora Plus 7 dní v pôvodnom znení

V pondelok 21.9.2015 nám boli zo strany Plus 7 dní zaslané tieto otázky. Redaktora Lukáša Milana sme viackrát upozornili, že hlavným organizátorom festivalu je nezisková organizácia Art Film. Bohužiaľ sa názov nespomína ani v jednej odpovedi. Prečítajte si plné znenie, ktoré mu bolo z našej strany zaslané:

Prečo sa Forza rozhodla presťahovať filmový festival do Košíc?

Je pravdou, že hlavný organizátor festivalu, Art Film, nezisková organizácia, (a nie Forza) už niekoľko rokov uvažoval nad prípadným presídlením do lokality, ktorá by spĺňala atribúty štandardného filmového festivalu s tendenciou sa naďalej rozvíjať a skvalitňovať. So zodpovedajúcu kinoinfraštruktúrou a ďalšími priestormi pre sprievodné akcie, ktoré spoluvytvárajú plnohodnotný obraz komplexného kultúrno-spoločenského podujatia. Mesto Košice je miestom, kde sú vytvorené vhodné podmienky, a preto veľmi vážne uvažujeme, že sa festival bude  konať práve tam. O možnosti presídlenia festivalu boli v lete tohto roka vopred informovaní aj doterajší spoluorganizátori – mestá Trenčianske Teplice a Trenčín, ako aj Kúpele Trenčianske Teplice. Uskutočniť také kardinálne rozhodnutie, najmä ak ide o najstarší a najdlhšie organizovaný medzinárodný filmový festival na Slovensku, je možné iba po veľmi dôkladnom a starostlivom rozhodnutí a zvážení všetkých dôležitých skutočností, nie však v nejakej teoretickej rovine, ale naopak, aby v súvislosti s Art Film Festom mohli mať pozitívny vplyv na jeho ďalší rozvoj filmových a profesne zameraných aktivít, ale aj na divácku i mediálnu pozornosť.

Akú podporu (finančnú, organizačnú, inú) má festival prisľúbenú od mesta Košice?

Ak má Art Film Fest zmeniť miesto svojho konania, tak iba v prípade jasných a lepších porovnateľných podmienok – s tým, čo bolo, resp. by malo byť. Ak sa takáto zmena udeje, je samozrejmé a prirodzené, že verejnosť bude veľmi operatívne informovaná formou tlačovej konferencie, kde bude priestor na zodpovedanie všetkých otázok.

Má na tento krok Art Film, n.o. podporu zakladateľa festivalu a viceprezidenta festivalu Petra Hledíka?

K vyššie uvedeným argumentom, ktoré sme si veľmi dôkladne prebrali na niekoľkých spoločných stretnutiach o ďalšom smerovaní festivalu, nemal výhrady.

Máme zároveň informácie, že organizátor festivalu má stále podlžnosti voči podnikateľským subjektom najmä v Trenčianskych Tepliciach. Kedy plánuje vyplatiť podlžnosti?

Organizátorom festivalu je nezisková organizácia Art Film. A tá, ako každý rok, si všetky svoje záväzky splní ešte v tomto roku.