23 11 7

Dvadsiaty tretí Art Film Fest, ktorý už jedenástykrát zorganizoval produkčný dom Forza. A siedmy raz som mal česť a dôveru tento najvýznamnejší a najdiváckejší medzinárodný filmový sviatok na Slovensku osobne viesť.

Obyčajné nepárne čísla. Ale každé z nich má nespornú výpovednú hodnotu. 23…

Pred 23 rokmi položil Peter Hledík základ histórie vtedy malého, ale „nášho“ festivalu v mestečku, ktoré si obľúbil. Vďaka nápadu pozývať do Trenčianskych Teplíc herecké a filmové osobnosti, prehliadka pôvodne dokumentárnych filmov o umení presiahla rámec komorného lokálneho podujatia. 11…

Ján Kováčik prevzal festival v štádiu jeho klinickej agónie, a vďaka profesionálnemu nasadeniu a filantropickému entuziazmu ho nielen úspešne resuscitoval, ale aj vytvoril štandardné podmienky pre jeho následný rozvoj. 7…

Mojou úlohou bolo zmeniť pohľad na podujatie, ktoré viac lákalo známymi menami ako základnými prioritami, akými sú moderná programová dramaturgia a industry zacielenie, aby sa vysoká divácka návštevnosť stala pre priaznivcov príjemným a trvalým návykom a pre festival neoddiskutovateľnou značkou.  Hoci sa niečo z toho aj podarilo, predsa len uspokojenie viac prekrýva pocit, že sme stále iba na pol ceste. Z rôznych dôvodov.

Úprimne si želám, aby už pri najbližšom ročníku Art Film Festu, kedy časovú konfiguráciu budú tvoriť zasa párne čísla, z tých „rôznych“ dôvodov niečo ubudlo.

Peter Nágel
riaditeľ Art Film Festu