Slovenskí kandidáti na Európsku filmovú cenu 2014 aj v programe AFF

Slovenská filmová a televízna akadémia navrhla na Európsku filmovú cenu filmy
Krok do tmy a Všetky moje deti. Obidva tituly uvedie tohtoročný Art Film Fest aj vo svojom programe. Na cenu Európskej filmovej akadémie možno navrhnúť dlhometrážny film, ktorý mal premiéru po 1. júli 2013, je európsky v súlade s Dohovorom o filmových koprodukciách a  bol verejne distribuovaný. SFTA tradične vyberá z hraných filmov, kde slovenský tvorivý podiel dosahuje aspoň polovicu podľa bodovania Dohovoru. Pri cene určenej pre dokumentárne filmy, je stanovená aj podmienka, že film musí mať minimálne 70 minút. O výbere filmov hlasovali priamo členovia SFTA (do hlasovania sa zapojilo 65 zo 146 riadnych členov, čo predstavuje 45 %). Akademici vyberali zo šiestich hraných filmov: Zázrak (r. J. Lehotský),  Kandidát (r. J. Karásek), Babie leto (r. G. Dezorz), Dobrý človek (r. C. Molnár), Slovensko 2.0 (r. J. Herz, M. Šulík, P. Kerekes, Z. Liová, M. Suchý, O. Rudavský, P. Krištúfek, V. Čákanyová, M. Jelok, I. Grófová) a Krok do tmy (M. Luther).
V kategórii dokumentárnych filmov sa stretlo sedem titulov: Zamatoví teroristi (r. P. Pekarčík, I. Ostrochovský,  P. Kerekes), Všetky moje deti (r. L. Kaboš), Arcibiskup Bezák Zbohom (r. O. Záblacká), Štvorec v kruhu alebo Život medzi únikmi a snami (r. Ľ. Štecko), Hrana – 4 filmy o Marekovi Brezovskom (r. P. Lančarič), Lyrik (r. A. Kojnok) a Felvidék – Horná zem (r. V. Plančíková).
Prezídium SFTA, v ktorého kompetencii je definitívne rozhodnutie o výbere filmu v prípade, že sa hlasovania nezúčastní viac ako nadpolovičná väčšina členov, potvrdilo výsledky hlasovania a akceptovalo väčšinový názor hlasujúcich členov. Spomedzi hraných filmov si akademici vybrali nový film Miloslava Luthera Krok do tmy, v prípade dokumentárneho filmu sa väčšina akademikov priklonila k filmu Všetky moje deti (http://www.vsetkymojedeti.eu/).
Dvadsiate siedme slávnostné odovzdávanie Európskej filmovej ceny sa uskutoční 13. decembra 2014 v Rige. Viac informácií o jednotlivých kategóriách, spôsobe výberu nominácií a držiteľov cien je možné získať na www.europeanfilmacademy.org.

ART FILM FEST o tom informovala Slovenská filmová a televízna akadémia.