Medzinárodný filmový festival Art Film Fest 2014 dostal 1 $ …!

Len pár dní pred začiatkom medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest 2014 dostal festival zaujímavý impulz –v areáli Trenčianskych Teplíc vo štvrtok  poletovala nad hlavami organizátorov jednodolárovka, ktorá vážila viac než jednu tonu a okamžite zaujala pohľady okoloidúcich.  
1 $, ktorý získal Art Film Fest 2014 len pár dní pred oficiálnym začiatkom tohtoročného festivalu,  je súčasťou sprievodného podujatia Art film ART, ktoré počas medzinárodného filmového festivalu už tradične oživuje priestory Kúpeľného parku a blízkeho okolia v Trenčianskych Tepliciach.
Cieľom podujatia Art Film ART je predstaviť súčasné výtvarné umenie a vytvoriť priestor na  zaujímavý dialóg viacerých druhov umenia. V tomto roku je  pozornosť  organizátora podujatia Art Film ART, občianske združenie artON!,  primárne zameraná na  súčasné sochárstvo.
Počas trvania festivalu je verejnosti sprístupnená výstava s názvom „ZOCELE“, ktorá prezentuje  veľkoformátové diela  študentov a pedagógov  Katedry Socha, Objekt, Inštalácia z  Vysokej školy výtvarných umení  v Bratislave. Vystavené objekty vznikli za významnej podpory  Dubnického  Metalurgického Kombinátu s.r.o. v Dubnici nad Váhom, ktorý umelcom poskytol potrebné materiálové i odborné zázemie na realizáciu sochárskeho sympózia s rovnomenným názvom.
Okrem diela 1 DOLLAR, ktorého autorom je Dionýz Troskó, si môžu návštevníci festivalu i Trenčianskych Teplíc pozrieť diela: „Oceľ a Vietor“ od Rasťa Trizmu a Soni Ševčíkovej, Bubliny od Jána Hoffstädtera,  „Mapu“ od Veroniky Vargovej i diela špeciálnych hostí: Katy Kissoczy, ktorá prezentuje svoje dielo „Kostrba“ a Juraja Máca  s jeho prácou „Koník“.

Výstava je verejnosti prístupná od 20.- 30. júna 2014 v Kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach.

Organizátor projektu Art Film ART & výstavy ZOCELE: Občianske združenie artON!
Projekt Art Film ART finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Hlavný partner výstavy ZOCELE:  Dubnický Metalurgický Kombinat, s. r. o.  
Výstavu ďalej podporili: Firma Kolman s.r.o. a  Art Film Fest