Martin Ciel o zostavovaní sekcie Vojna a film

Vojnové filmy sú pomníky. Presnejšie, sú psychologické pamätníky. Tak ako tie kamenné aj filmové môžu neľútostne ohlodať zuby času alebo môžu jednoducho zostarnúť, môžu podporovať rôzne ideologické verzie, interpretácie vojny či prispievať k jej zamýtizovaniu. Ale existujú a nepochybne ich treba poznať. Sú to psychologické, fikčné konštrukty, ktoré nám pomáhajú chápať vojnu a jej rôzne historické výklady.

Vojna je jedna z najhorších a najstrašnejších udalostí, ktoré dokáže ľudstvo vyvolať. V plnej miere to platí o vojne svetovej. Pozrieme sa, ako tieto udalosti dokázali interpretovať filmári sovietski, americkí, nemeckí a mnohí ďalší, ako zobrazovali situácie na rôznych bojiskách prvej a druhej vojny, z akých pohľadov pracovali so svojimi príbehmi. Niekedy sú to pohľady komorné, niekedy veľkolepé, inokedy je to pohľad z periskopu. Pozrieme sa na krvavé piesky púští, na útoky stíhacích perutí či tankových brigád, výbuchy ponoriek v Atlantiku, na džungle, ruské dediny či slovenské hory. Slovenské hory preto, lebo Slovenské národné povstanie považujeme za neoddeliteľnú súčasť Druhej svetovej vojny a nech bolo akokoľvek ideologizované či zosmiešňované, rozhodne bolo dôležitou a dôstojnou operáciou proti Zlu.

Programová sekcia Vojna a film je príspevkom Art Film Fest-u 2014 k dramatickej vojnovej téme a ponúka divákom súbor diel, ktoré sa stali „klasikou“ žánru a stále dokážu prekvapiť svojou kvalitou a presnosťou v pomenúvaní dvoch globálnych katastrof, ktorými ľudstvo prešlo.