Predstavujeme porotu Medzinárodnej súťaže krátkych filmov

Medzinárodná súťaž krátkych filmov predstaví tento rok divákom 36 snímok v šiestich blokoch. Premietať sa budú v Kulturparku a k viacerým snímkam prichádzajú aj ich tvorcovia. O víťazovi tejto kategórie bude rozhodovať trojčlenná porota v zložení:

Anne Gaschütz

Narodila sa v roku 1983 v Drážďanoch. Ihneď po škole sa presťahovala do Anglicka a neskôr študovala film na waleskej Univerzite v Newporte. Po niekoľkých rokoch  sa vrátila do Drážďan, kde sa v miestnej produkčnej spoločnosti Filoufilm venovala všetkým fázam filmovej produkcie. Odvtedy pracovala ako asistentka produkcie a produkčná na množstve krátkych filmov a v súčasnosti produkuje nové filmové dobrodružstvo miestnych hrdinov Günthera & Hindricha, ktoré už v minulosti získalo cenu  divákov na festivale Filmfest Dresden. Od roku 2013 je členkou výberovej komisie medzinárodnej súťaže festivalu Filmfest Dresden a zodpovedá aj za koordináciu festivalu a platformu Visegrád in Short(s).

Marika Kupková

Česká filmová historička a kurátorka. V oblasti filmovej  histórie sa zameriava na inštitucionálnu históriu a vývoj  kultúrnej politiky v českej kinematografii 40. a 50. rokov, ale  aj na „situáciu“ pohyblivého obrazu v rozmanitých režimoch uvádzania a diváckej percepcie. Pôsobí ako umelecká riaditeľka medzinárodného festivalu krátkeho filmu Brno 16, ktorý je orientovaný na experimentálny film a alternatívnu filmovú produkciu. Pracuje ako kurátorka v brnenskej Galérii TIC zameranej na súčasné výtvarné umenie; prednáša v odbore teórie interaktívnych médií na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Szymon Stemplewski

Tvorca množstva kultúrnych a umeleckých projektov, špecializujúci sa na propagáciu a uvádzanie krátkych filmov. Zakladateľ a riaditeľ festivalu Short Waves Festival, medzinárodného filmového festivalu krátkych filmov organizovaného v Poznani od roku 2009. Dramaturg, člen poroty filmových festivalov v Poľsku aj v zahraničí.