FÓRUM 2013 hľadalo cesty filmu k divákom v dobách internetu

Podujatie FÓRUM 2013 je zamerané na podporu propagácie, distribúcie a predaja slovenských filmov na medzinárodnom trhu. V rámci sprievodného programu 21. Art Film Festu ponúklo v pondelok 24. 6. 2013 svojim účastníkom, ale aj odbornej a festivalovej verejnosti prednášky a diskusie renomovaných svetových odborníkov na témy produkcie a distribúcie filmov v digitálnej ére.  
Predpoludnie účastníkom a návštevníkom podujatia vyplnila dvojica prednášok. Bea de Visser, holandská umelkyňa a zakladateľka produkčnej spoločnosti Anotherfilm na príkladoch z vlastnej praxe ukázala, ako umenie dokáže stierať vlastné žánrové hranice a ako mu v tom pomáhajú digitálne médiá. O úlohe internetu v propagácii a distribúcii európskych filmov, ale aj o tom, prečo sú v tomto smere dôležité filmové festivaly, rozprávali zástupcovia tých najdôležitejších z nich (Pamela Pianezza – MFF Cannes, Nikolaj Nikitin – Berlinale, David Kwok – nezávislý konzultant viacerých festivalov a spoločností) spolu s reprezentantmi distribučných spoločností (Sasha Wieser – East West Filmdistribution, Přemysl Martínek – Artcam).
Na prednášky nadviazali popoludňajšie diskusie FÓRA 2013. Iniciatíva STEP IN, založená vlani na Medzinárodnom filmovom festivale Locarno, zúžila geografické limity a zamerala sa na cirkuláciu stredoeurópskych filmov v rámci regiónu. Distribútori z Rakúska (Sasha Wieser), Maďarska (Endre Venczel – Anjou Lafayette BT), Českej republiky (Přemysl Martínek) a Slovenska (Zuzana Mistríková – PubRes), spolu s moderátorkou Martou Lamperovou (FAMU) analyzovali vzťah divákov jednotlivých krajín ku kinematografiám ich susedov. Na základe bohatých skúseností s distribúciou v rámci regiónu i mimo neho, popísali vývoj situácie a možnosti, ktoré by tvorcovia s medzinárodnými ambíciami mali zohľadňovať už počas vývoja a produkcie filmu.
Časopis Kinečko v spolupráci s internetovým portálom Slovenský film (www.slovakfilm.sk) a FÓROM 2013 zorganizovalo prvú z plánovanej série diskusií, nazvanú „Poďme hovoriť o kreatívnej distribúcii“ a zameranú na alternatívy klasickej kinodistribúcie. Moderátorka Eva Križková (Kinečko), supervízorka Marta Lamperová (FAMU) s zástupkyne domácich distribučných spoločností (Silvia Dubecká – ASFK, Eva Paulovičová – Filmtopia), podujatí (Ivana Rumanová – Kinobus) a českej internetovej VOD platformy (Diana Tabakov – DAFilms) pomenovali niekoľko zásadných výhod i nevýhod rôznych foriem distribúcie filmových diel u nás. Aj na príklade filmu Banícky chlebíček (r. Roman Fábian, 2013) demonštrovali, ako sa môže dopĺňať uvedenie filmu v kinodistribúcii a na internetových VOD platformách. V živej diskusii s publikom zároveň poukázali na opodstatnenie systematického vzdelávania potenciálnych divákov domácich a art-houseových titulov počas štúdia na základných a stredných školách.
Verejný program podujatia FÓRUM 2013 bude pokračovať v utorok 25. 6. 2013 dopoludnia PANELom pripravovaných slovenských hraných filmov, na ktorom domáci tvorcovia predstavia svoje aktuálne projekty verejnosti, novinárom a prítomným odborníkom. Začiatok prezentácie je plánovaný na 10:30 v kongresovej sále hotela Elizabeth v Trenčíne.