Poisťovňa KOOPERATIVA podporila Art Film Fest

Poisťovňa KOOPERATIVA podporila Art Film Fest

Najlepšie filmy, ktoré sa objavili na svetových festivaloch, sa budú opäť premietať aj na Slovensku. V Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group sa rozhodla  podporiť rozvoj kultúry na Slovensku. V podobe generálneho reklamného partnerstva jubilejného dvadsiateho ročníka Art Film Fest-u 2012.
Art Film Fest otvára brány filmového sveta 16.6.2012. Záverečný ceremoniál  je naplánový na 23.6.2012.
Rovnako ako najprestížnejší slovenský festival Art Film Fest, aj poisťovňa KOOPERATIVA oslávila nedávno svoj dvadsiaty rok pôsobenia na Slovensku.
Dôvody generálneho reklamného partnerstva tohto unikátneho a prestížneho projektu  sú podľa generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Ing. Juraja Lelkesa veľmi prozaické: „Úcta a obdiv ku všetkým osobnostiam, ktoré týmto prestížnym medzinárodným podujatím prezentujú to najlepšie z filmového umenia. Úcta k umelcom. Filozofiou našej spoločnosti je podporovať tých, ktorí vynakladajú neutíchajúce úsilie v ušľachtilých činnostiach.“

***KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group***

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group bola založená 30. októbra 1990 ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku. Majoritným akcionárom spoločnosti je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, ktorej podiel akcií predstavuje 100 % priamo alebo nepriamo. KOOPERATIVA je členom silnej európskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá má zastúpenie po celej Európe.

KOOPERATIVA zaznamenáva v posledných rokoch prudký nárast svojho podielu na trhu a rozširovanie svojich podnikateľských aktivít, v rámci ktorých získala spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Do skupiny sa zaradila aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, pretože na jeseň roku 2008 Erste Group Bank zavŕšila predaj svojich poisťovacích spoločností v strednej a východnej Európe spoločnosti Vienna Insurance Group. Spoločný podiel poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku dosiahol k 31.12.2010 úroveň 31,88 %.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 100 produktov životného a neživotného poistenia. Všetky ponúkané produkty a ich všeobecné poistné podmienky zodpovedajú európskemu štandardu, vďaka čomu počet klientov už takmer dosiahol hranicu 1,2 milióna a počet poistných zmlúv prekročil 1,5 milióna kusov.

***Vienna Insurance Group***

Vienna Insurance Group (VIG) je spoločnosť s najlepším ratingom v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy ATX. Spoločnosť Vienna Insurance Group, so sídlom vo Viedni, je jednou z vedúcich poistných skupín v krajinách strednej a východnej Európy. Okrem kmeňového trhu v Rakúsku je Vienna Insurance Group prostredníctvom podielov na poisťovniach aktívna v Albánsku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, v Českej republike, Čiernej Hore, Estónsku, Gruzínsku, Chorvátsku, Lichtenštajnsku, Litve, Lotyšsko, Maďarsku, Macedónii, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajine. Okrem toho pôsobia pobočky Wiener Städtische Versicherung v Taliansku a Slovinsku ako aj na Donau Versicherung v Taliansku.

Na rakúskom trhu je Vienna Insurance Group (VIG) zastúpená spoločnosťami Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung.