F Ó R U M 2 0 1 2

Druhý ročník podujatia FÓRUM, zameraného na podporu propagácie, prezentácie, potenciálnej koprodukcie a festivalovej prezentácie slovenských filmov na medzinárodnom trhu, sa uskutoční  v Trenčianskych Tepliciach počas 20. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest v dňoch 19. – 22. 6. 2012.
Podujatie je primárne určené slovenským filmovým profesionálom – producentom, študentom a absolventom štúdia filmovej produkcie. Okrem prednášok, tréningov a konzultácií pre prihlásených účastníkov, pripravili organizátori i tento rok master classy renomovaných zahraničných lektorov, otvorené aj akreditovaným účastníkom Art Film Festu, odbornej verejnosti, novinárom a študentom. Medzinárodne uznávaní filmoví profesionáli v nich rozoberú témy možností zahraničnej koprodukcie nízkorozpočtových filmov, spolupráce producenta so sales agentom či cesty východoeurópskych filmov na svetové festivaly.
Odbornej verejnosti bude tiež prístupný PANEL pripravovaných slovenských hraných filmov, na ktorom v piatok 22. 6. 2012 v trenčianskoteplickej Kúpeľnej dvorane predstavia slovenskí tvorcovia svoje aktuálne projekty.

PROGRAM:
(otvorený akreditovaným účastníkom AFF, odbornej verejnosti, novinárom a študentom)
Streda 20. júna 2012
Festivalový hotel Pax, Trenčianske Teplice
10:00 – 12:00     Master class 1
Možnosti zahraničnej koprodukcie nízkorozpočtového filmu
Lektori: Tudor Giurgiu (RO)
14:00 – 16:00     Master class 2
Spolupráca producenta so sales agentom
Lektori: Olivier Van Bockstael (AT), Stéphanie Roux (FR)
16:30 – 18:30     Master class 3
Východoeurópske filmy a ich cesta na svetové festivaly
Lektori: Nikolaj Nikitin (DE), Charlie Cockey (USA)

Piatok 22. júna 20120
Kúpeľná dvorana, Trenčianske Teplice
10:00 – 12:30     PANEL pripravovaných slovenských hraných filmov

ORGANIZÁTORI:
Character Film Development Association  
www.character-fda.eu / punenpgre@punenpgre-sqn.rh
Slovenský filmový ústav  
www.sfu.sk, www.aic.sk / fsh@fsh.fx

PARTNERI:
Art Film Fest
artfilmfest.sk / vasb@negsvyzsrfg.fx  
MEDIA Desk Slovensko
www.mediadesk.sk / vasb@zrqvnqrfx.fx

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond