Sekcie 19. Art Film Festu

OFICIÁLNY VÝBER – OFFICIAL SELECTION

Medzinárodná súťaž hraných filmov / International Competition of Feature Films
(Peter Nágel)

Medzinárodná súťaž krátkych filmov / International Competition of Short Films
(Magdaléna Macejková, Martin Kaňuch, Daniel Vadocký)

Európske zákutia / European Corner
(Peter Nágel)

Láska a anarchia / Love & Anarchy
(Martin Ciel)

Okolo sveta / All Around the World
(Peter Nágel)

Prísľuby z Východu / Eastern Promises
(Adrián Žiška / Kristína Aschenbrennerová)

Téma: Nebezpečné deti / Topic: Dangerous Kids
(Martin Ciel)

Focus: Québec Screen
(Martin Kaňuch / Daniel Vadocký)

Slovenská sezóna / Slovak Season
(Miro Ulman / Peter Nágel)

Slovenská sezóna špeciál / Slovak Season Special
Filmové školy na Slovensku / Best of Slovak Student Films

(výber škôl)

Nočná prehliadka / Late Night Show
(Ivana Petríková)

Česká televízia uvádza / Czech Television Presents
(Peter Nágel)

POCTY A RETROSPEKTÍVY – TRIBUTES AND RETROSPECTIVES


Hercova misia / Actor´s Mission

(Peter Hledík / Peter Nágel)

Zlatá kamera / Golden Camera
(Peter Hledík / Peter Nágel)

To najlepšie z komédie / Best of Comedy – Mario Monicelli
(Milan Lasica)

Pocta / Tribute:  Jean-Claude Carrière

Jan Kadár v exile / Jan Kadár in Exile

MEDZINÁRODNÉ WORKSHOPY – INTERNATIONAL WORKSHOPS


MidPoint

– pre šudentov dramaturgie a scenáristiky (SR, ČR, Poľsko, Rumunsko, Maďarsko)

Forum Charakter
– pre mladých producentov, spojený s Panelom pripravovaných slovenských audiovizuálnych diel