19. Art Film Fest sa začne 17. júna 2011. Prihláste svoj film!

Aj tohto roku budú dominantami festivalového programu dve súťažné sekcie. Medzinárodná súťaž hraných filmov a Medzinárodná súťaž krátkych filmov. Do obidvoch môžu od konca januára vlastníci premietacích práv posielať svoje prihlášky, ktorých formulár je dostupný na webovej stránke festivalu.  

Tešíme sa a upozorňujeme, že uzávierka pre Medzinárodnú súťaž hraných filmov a nesúťažné sekcie je 15. apríla 2011, pre sekciu krátkych filmov už 31. marca 2011.

O výbere filmov do Medzinárodnej súťaže hraných filmov následne rozhodne programový riaditeľ festivalu. Snímky do Medzinárodnej súťaže krátkych filmov vyberá trojčlenná komisia Art Film Festu a o výbere filmov do nesúťažných sekcií rozhodujú ich zostavovatelia, v spolupráci s celým programovým tímom Festivalu.