Filmový festival inakosti na Art Film Feste

Naše ciele  

Filmový festival inakosti je zameraný na prezentáciu európskej a svetovej kinematografie s tematikou sexuálnych menšín. Filmy uvedené na FFi zachytávajú život gejov, lesbických žien, bisexuálov a transsexuálov. Ukazujú postavenie homosexuálnej menšiny v minulosti, ale ponúkajú aj pohľad do súčasnosti a otvárajú aktuálne témy.

FFi chce umožniť divákom vidieť filmy, ktoré sa nedostanú do programov slovenských kín. Väčšinou ide o pozoruhodné diela, ktoré majú veľmi silný odkaz a sú kvalitne spracované, v konkurencii komerčných kinohitov však nedostanú šancu.

Festival organizuje skupina dobrovoľníkov, ktorí považujú práve filmové médium a filmový festival za vhodný nástroj šírenia myšlienky otvorenej občianskej spoločnosti. Cieľom festivalu je predovšetkým podporiť komunitu gejov a lesieb na Slovensku a možno i takýmto spôsobom pomôcť niektorým pri hľadaní svojej identity a akceptovaní samého seba. FFi chce pomôcť pri odbúravaní vnútorných bariér a taktiež pri narúšaní stereotypov vo vnímaní väčšinovou spoločnosťou. Je to výzva do publika na prehodnotenie zaužívaných formuliek o tom, čo sa má, môže a musí.