Festival má novú adresu!

Kancelária a poštová adresa
Art Film Fest
budova Omnipolis (6.posch. – Forza)
Trnavská 100/II
821 04 Bratislava

Fakturačná adresa neziskovej organizácie Art Film, n.o. zostáva nezmenená: ART FILM, n.o.
Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica