Art Film Fest partnerom filmového festivalu inakosti

„Menšina alebo inakosť mi nikdy neprekážala. Naopak, vždy som spozornel, ak niekto z pohľadu samozrejmej či samozvanej väčšiny vynášal bohorovné súdy o tých druhých, akoby menejcenných. Výberová prehliadka európskej a svetovej kinematografie s tematickou orientáciou na sexuálne minority nie je sice nový alebo objavný projekt, ale v slovenskom kontexte veľmi sympatický, potrebný a logický krok v prekonávaní stále zbytočne tabuizovaného klišé genderovej problematiky. Aj preto nemám problém vyjadriť podporu Filmovému festivalu inakosti 2009“, povedal programový riaditeľ Art Film Festu Peter Nágel.

Filmový festival inakosti je zameraný na prezentáciu európskej a svetovej kinematografie s tematikou sexuálnych menšín, ktorá zobrazuje objektívnu realitu života gejov, lesbických žien, bisexuálov a transsexuálov a zároveň reflektuje historické skutočnosti, ako aj súčasnú situáciu a postavenie tejto menšiny v slovenskej spoločnosti a v zahraničí.

Festival je organizovaný skupinou dobrovoľníkov, ktorí považujú práve filmové médium a filmový festival za vhodný nástroj šírenia myšlienky otvorenej občianskej spoločnosti, v ktorej otvorenosť voči "inakosti" zohráva jednu z kľúčových úloh.