Festivalové cinepassy sú už v predpredaji

Od apríla sa prostredníctvom siete Ticketportal spustil predpredaj 8-dňových cinepassov na tohoročný Art Film Fest. V predpredaji sú cinepassy k dispozícii za zvýhodnené ceny. Študentov, ktorí nie sú starší ako 26 rokov, upozorňujeme, že i tento rok majú cinepassy k dispozícii zdarma. Stačí požiadať o cinepass prostredníctvom vyplnenia jednoduchého registračného formulára, ktorý bude k dispozícii na stránke festivalu v období od 1. 5. do 18. 6. 2009.