International Competition of Short Films

SHORTS I.

Diera v srdci / A Hole in My Heart
Réžia/Director: Mees Peijnenburg
Stávaju sa veci, čo všetko obrátia v ticho. Stav, v ktorom už nič nedava zmysel. Ako keby všetko zamrzlo./Sometimes things happen that turn everything to silence. To the point that nothing makes sense anymore. As if everything got stuck.

Útržky / Fragments
Réžia/Director: Agnieszka Woszczyńska
Film je zbierkou voľne pospájaných scén zobrazujúcich rozpad vzťahu a zrútenie sveta, na ktorý je hlavná ženská postava zúfalo naviazaná. Anna a jej partner žijú pohodlný, ale nezáživný stredostavovský život a Annu to postupne ubíja./ This film is a collection of loosely connected scenes, depicting the breakdown of a relationship and the collapse of the world to which the main female character is desperately clinging. Anna and her partner live a comfortable yet monotonous bourgeois life. This makes Anna slowly fall apart.

Intímne priateľstvo / Skinship
Réžia/Director: Nichola Wong
Intímne priateľstvo je nežný a originálny film skúmajúci silu dotyku a ľudského spojenia, ktorej dáva technológia úplne nový význam. Obklopená technologickými vymoženosťami hľadá opustená a citovo odcudzená žena pomoc odborníka, aby dokázala znovu precítiť ,,dotyk“./ “Skinship” is a delicate, original film that explores the power of touch, human connection and how it is being redefined by technology. Set against a technological backdrop, the film follows an alienated, disconnected woman who seeks the help of a professional to reconnect through “touch”.

Aissa /Aissa
Réžia/Director: Clément Tréhin-Lalanne
Mladá Konžanka nelegálne žijúca vo Francúzsku, musí klamať o svojom veku, aby mohla zostať na území Francúzska. Chladnými očami lekárskej prehliadky skúma režisér Trehin-Lalanne hlboko osobne dôsledky územných hraníc, ktoré určujú zákonnosť ľudskej existencie. /Aissa, a young Congolese woman living illegally in France, must lie about her age in order to stay in the country. Through the coldly scrutinizing lens of a medical examination, director Trehin-Lalanne probes the deeply personal implications of political boundaries that dictate the legality of an individual.

S / S
Réžia/Director: Richard Hajdú
Drsná a nekompromisná dokudráma, odohrávajúca sa v Londýne, o východoeurópskej sexpracovníčke a jej pasákovi. Politicky a sociálne uvedomelá správa o jednom z najznepokojujúcejších fenoménov Európy 21. storočia sa zameriava na dvoch vybratých jednotlivcov a ich dušu ubíjajúci vzťah lásky striedanej nenávisťou./ Set in London, this raw and uncompromising docudrama is about an Eastern-European sex worker and her pimp. A politically and socially conscious account of one of the most worrying phenomena in 21st-century Europe, focusing on two individuals and their soul-killing love-hate relationship.

Iba jeden život / A Single Life
Réžia/Director: Marieke Blaauw, Job Roggeveen, Joris Oprins
Keď hrá tajomná vinylová platňa, Pia je náhle schopná putovať v čase svojho života./When she plays a mysterious vinyl record, Pia is suddenly able to travel through her life.

SHORTS II.

Zelená vlna / Green Wave
Réžia/Director: Martina Buchelová
Obraz prepracovanej ženy žijúcej osamote s malým synom a otcom na dôchodku. Neustále bojuje s každodennými problémami, až kým nad ňou nevyhrá fantázia. Alebo nie?/ A woman lives alone with her son and elderly father. She struggles with everyday problems until fantasy wins her over. Or not?

Všetko, o čo sa delíme / All We Share
Réžia/Director: Jerry Carlsson
Samir a Sara dostanú prácu – majú zoťať zdravý zdrom v rodinnej záhrade. Dôvod, pre ktorý to chce rodina urobiť, je však spočiatku načisto nepochopiteľný. Je zjavné, že niečo zamlčuje. Pri práci Samir pozoruje záhradu a ľudí, s ktorými sa stretáva./ Two arborists, Samir and Sara, are hired to cut down a healthy tree in a family’s backyard. Why the family wants the tree removed seems at first quite incomprehensible. It’s obvious there’s something they don’t want to talk about. While taking the tree down, Samir observes the backyard and the people he meets.

Planéta ∑ / Planet ∑
Réžia/Director: Momoko Seto
Na planéte ∑ sú v ľade uväznené obrovské tvory. Podmorské výbuch spôsobia globálne oteplenie a zvieratá ožijú. Tretia časť zo série PLANÉTA, ocenená na Berlinale aj GoShort 2015./ On “Planet ∑”, giant creatures are trapped inside the ice. Submarine explosions provoke global warming, and a new life begins for animals. This third instalment of the PLANET series was awarded at the Berlinale and GoShorts 2015.

Mimo tento svet / Out of This World
Réžia/Director: Viktor Nordenskiöld
Muhammad Rizwan (12) zbožňuje svojich súrodencov. Život doma je plný lásky. Ale keď prídu špinavé cisterny, má veľa práce. Spolu s inými deťmi sa ponára do útrob naftových nádrží – napriek extrémne jedovatým výparom./ Muhammad Rizwan (12) adores his siblings. Life at home is full of love. But when the filthy fuel tankers arrive, he gets busy. With other children he crawls inside the dark interior of the diesel tanks – in spite of the extremely carcinogenic fumes.

Ponuka / Offer
Réžia/Director: Moïra Pitteloud
Sami, mladý Švajčiar alžírskeho pôvodu, sa chce zamestnať vo Švajčiarskej tajnej službe, riskuje však zradu hodnôt dôležitých pre rodinu./Sami, a young Swiss-Algerian man, is about to accept a job in the Swiss Bureau of Intelligence, at the risk of betraying the values at the heart of his family history.

Najstatočnejší, najodvážnejší / The Bravest, The Boldest
Réžia/Director: Moon Molson
Žena blúdi po paneláku, len aby sa vyhla vojenským dôstojníkom, ktorí jej samozrejme prišli oznámiť zlé správy./ A woman wanders her apartment building, avoiding the army officers who have obviously come there to bring her some bad news.

SHORTS III.

Objekt / The Object
Réžia/Director: Paulina Skibinska
Objekt je originálny a abstraktný obraz podvodného pátrania. Akcia sa odohráva v dvoch svetoch – ľadovej pustatine a svete pod vodou. Príbeh je rozprávaný z pohľadu záchranného tímu, potápača pod vodou pokrytou ľadom, a obyčajných ľudí čakajúcich na brehu./“The Object” is a creative, abstract portrayal of a underwater search. The action takes place in two worlds – a desert of ice and underwater. The story is told from the point of view of the rescue team, of the diver entering the water totally covered by ice, and of the ordinary people waiting on the shore.

Muž so psom / The Man with a Dog
Réžia/Director: Kamal Lazraq
Youssef je stratenec vedúci osamelý život. Jeho jediným priateľom je pes Chagadai. Raz ráno na pláži však pes zmizne. Pri jeho hľadaní sa musí Youssef vydať na nebezpečnú výpravu do najzapadnutejších častí Casablancy./Youssef is a misfit leading a secluded life. His only friend is his dog Chagadai. One evening at the beach, the dog disappears. To find him, Youssef is forced to embark on a dangerous quest through the seediest parts of Casablanca.

Večera pre vyvolených / Dinner for Few
Réžia/Director: Nassos Vakalis
Alegorický obraz našej spoločnosti. Počas večere „systém“ kŕmi hŕstku vyvolených, ktorá nezmyselne vyžiera všetky zdroje, zatiaľ čo ostatní prežívajú na zvyškoch. Boj o to, čo ostane, nevyhnutne vedie ku katastrofickej zmene./An allegorical depiction of our society. During dinner, “the system” feeds the few who foolishly consume all the resources while the rest survive on the scraps. Inevitably the struggle for what remains leads to catastrophic change.

Integrácia / Integration
Réžia/Director: Oleksij Radynski/
Dokument o vývoji násilného odporu počas kyjevských protestov na Majdane, zameraný najmä na vzťahy medzi násilím a politikou a performačný rozmer povstania./This documentary follows the development of violent resistance during the protests at Maidan in Kiev. The video focuses on the relations between violence and politics, and the performative dimension of the insurgency.

Macedónsky výlet / Macedonian Trip
Réžia/Director: Guérin van de Vorst
Macedónsky výlet rozpráva o nepravdepodobnom stretnutí Dany, citovo rozhodenej vreckárky, a Cristiana, ilegálneho imigranta. Je to príbeh o kričiacich deckách, ukradnutých kabelkách a vlakoch, ktoré zničia všetko, čo im stojí v ceste./“Macedonian Trip” tells of the improbable meeting of Dany, an emotionally disturbed pickpocket, and Cristian, an illegal immigrant. It’s a story about screaming babies, stolen handbags and trains that destroy everything in their path.

Symfónia č.42 / Symphony No. 42
Réžia/Director: Réka Bucsi
Film s nekonvenčným naratívom predstavuje subjektívny svet v 47 scénach. Malé udalosti, poprepletané asociáciami, vyjadrujú iracionálnu súdržnosť našich životných prostredí. Surreálne situácie sú založené na interakciách ľudí a prírody./ A film with an unconventional narrative presenting a subjective world in 47 scenes. Small events, interlaced by associations, express the irrational coherence of our surroundings. The surreal situations are based on the interactions of humans and nature.

SHORTS IV.

Umenie / Art
Réžia/Director: Adrian Sitaru
Dvaja filmoví režiséri objavia na castingu dokonalé trinásťročné dievča pre nový film. Teraz ešte musia presvedčiť jej neochotnú matku, aby dcére dovolila hrať rolu sexuálne zneužitého dieťaťa. Nasleduje duchaplná debata o zneužívaní a obetiach v mene veľkého umenia./During a casting session, two film directors find the perfect 13-year-old girl for their new movie. Now they must convince her reluctant mother to let her daughter play the role of a sexually abused child. What follows is a witty argument on the abuses and sacrifices made in the name of great works of art.

Krása / Beauty
Réžia/Director: Rino Stefano Tagliafierro
Krátky príbeh o najdôležitejších emóciách v živote, od narodenia po smrť, o láske a sexualite, bolesti a strachu. Je to pocta umeniu a životu – a ich odzbrojujúcej kráse./A short story on the most important emotions in life, from birth to death, love and sexuality through pain and fear. It is a tribute to art and life – and their disarming beauty.

Diviak kastrát / Castratus the Boar
Réžia/Director: Raitis Ābele, Lauris Ābele
Valter je osamelý a ukrýva tajomstvo, čo mu tak trochu bráni zapadnúť do miestnej komunity. A tak aspoň chová prasatá a spieva v kostolnom zbore. Čo sa však stane, keď sa pokúsi zblížiť s miestnym dievčaťom Aijou? Nie, rozhodne neočakávajte žiadnu love story./Valter is a loner with a secret. Due to this he can’t really fit in with the community, and so he at least keeps pigs and sings in the church choir. What happens when he attempts to approach Aija, one of the local girls? Not a traditional romance, that’s for sure.

Kamoš / Buddy
Réžia/Director: Raf Roosens, Jan Roosens
Fré je tínedžer zmietajúci sa medzi svojou bohatou konzervatívnou rodinou a priateľmi z nižších vrstiev. Oddeľovať tieto dva svety sa mu darí dovtedy, kým sa nezamiluje…/Fré is a teenager trapped between his conservative, wealthy family and his working-class friends. He manages to keep the two worlds separate until he falls in love…

Bunda / The Jacket
Réžia/Director: Patrick Vollrath
Chlapec stretne dievča. Mohla by to byť láska. Ale je tu aj tá bunda. A tá bunda všetko zmení…/A boy meets a girl. It could be love. But there is this jacket, too. And the jacket will change everything…

Párty otroci / Slaves of the Rave
Réžia/Director: William Garratt
Krátka animovaná hudobná komédia (bez dialógov), ktorá zachytáva reakcie publika na rôzne hudobné žánre./A short animated musical comedy (without dialog), depicting an audience’s reaction to different types of music.

SHORTS V.

Pokrvní bratia / Blood Brothers
Réžia/Director: Marco Espírito Santo, Miguel Coimbra
Jedna noc v živote príslušníka Forcados Amadores de Montemor, portugalského oddielu matadorov. Prvý návrat do arény po odchode lídra sa nezaobíde bez preukázania pocty jeho odvážnemu duchu./One night in the life of the Forcados Amadores de Montemor, a bullfighting “suicide squad” in Portugal. Returning to the biggest arena for the first time without their fallen leader, they must channel his invincible spirit.

Mladé cigánske levy / Young Lions of Gypsy
Réžia/Director: Jonas Carpignano
Film Mladé cigánske levy nás prevedie jednou nocou v živote Pia, mladého rómskeho chlapca žijúceho v južnom Taliansku./“Young Lions of Gypsy” takes us through a night in the life of Pio, a young Romani boy living in southern Italy.

Zlatá legenda / The Golden Legend
Réžia/Director: Olivier Smolders
Psychiatrický pacient predstavuje galériu historických postáv, ktoré ho fascinujú, zbierku prekliatych hudobníkov, pomätených vrahov, vystavovaných netvorov, paranoidných revolucionárov, flatulistov a pustovníkov so samovražednými sklonmi./A psychiatric patient presents a gallery of the historical figures that haunt him, a collection of cursed musicians, unreasonable murderers, fairground freaks, paranoid revolutionaries, flatulists and suicidal hermits.

Drancovanie / Ransack
Réžia/Director: Marianne Farley
Loïc má štrnásť a chce zažiť silné emócie a ľudské puto. V snahe dostať sa do bandy neváha vlúpať sa s priateľmi do domu v susedstve. Toto dobrodružstvo mu však zároveň prinesie výzvu, ktorá mu môže zmeniť život./Loïc is fourteen; as a teenager, he wants to experience strong emotions and sensations. In his attempt to be part of a gang, he doesn’t hesitate to join his friends in burglarizing a home in their neighbourhood. At a turning point, their adventure offers Loïc an opportunity to make a life-changing choice.

Do večera / Till Day’s End
Réžia/Director: Amitai Ashkenazi
Sedemnásťročný Ilay sa s bratom stará v kibuci o rybníky. Raz ho pred zlodejmi rýb zachráni arabský chlapec. Prejaví Ilay odvahu a pomôže aj on jemu?/17-year-old Ilay and his brother look after the fishponds on the kibbutz. One day he is saved from some fish thieves by an Arab boy. Will Illay have the courage to help him, too?

Dom nevedomia / House of Unconsciousness
Réžia/Director: Priit Tender
Film vychádza z dlhodobého vedeckého skúmania snov kominárov. Z dostupného materiálu boli vybraté najčastejšie obrazy a na ich základe bol napísaný scenár. Štatistické údaje potvrdzujú, že film predstavuje sen, ktorý sa kominárom sníva najčastejšie./ This film is based on a long-term study of the dreams of chimney sweepers. The most frequently encountered images have been selected from the abundant material available and the script was created on the basis of those images. Statistics support the claim that this film presents one of the dreams that chimney sweepers encounter most frequently.

SHORTS VI.

Inšpekcia / Inspection
Réžia/Director: Gala Suchanova/Gala Sukhanova
Problémovú rodinu navštívia reportér a dve sociálne pracovníčky, ktoré chcú matke, ak ju znovu nájdu opitú, odobrať dievčatko./A problem family gets a visit from social service workers. If the mother turns out to be drunk again, they will take away her little girl.

Medzi nami / Among Us
Réžia/Director: Guido Hendrikx
Tri mužské hlasy sa otvorene bavia o svojich pedofilných sklonoch a o tom, ako sa s nimi snažia morálne vysporiadať. Dilema mužov sa zhmotňuje v obrazoch protestov a lekárskych výskumov. V tomto čiernobielom dokumente sa odhaľujú zložité pocity ľudí so zatracovanou orientáciou. Ako sa človek vyrovnáva so sexuálnou orientáciou, ktorú spoločnosť aj on sám považujú za chorobnú?/Three male voices openly discuss their paedophile tendencies and how they try to deal with this ethically. Images of protests and medical research make the men’s dilemmas tangible. This black-and-white documentary reveals the complex emotions behind an orientation society deems perverted. How do you cope with a sexual orientation that’s considered morbid by society and by yourself?

Kosenie trávy / Cutting Grass
Réžia/Director: Ruairí O’Brien, John Kennedy
Je horúce leto a mladý Donal z mesta sa pokúša zarobiť pár drobných kosením trávnikov.S príchodom Gerryho sa všeličo zmeni./It’s a hot summer and a young inner-city boy, Donal, is trying his hand at cutting lawns for pocket money. His luck changes when he meets Gerry.

Sedemkrát za deň oplakávame svoj údel a v noci sa budíme, aby sme sa vyhli sneniu / Seven Times a Day We Bemoan Our Lot and at Night We Get up to Avoid Dreaming
Réžia/Director: Susann Maria Hempel
Filmová modlitebná knižka. Na základe rozhovorov s nezamestnaným utrápeným človekom (a jeho priateľmi), ktorý žije na východonemeckom vidieku. V roku 1989 stratil pamäť a odvtedy ho zo sna budia isté nočné mory./A cinematic devotional book. Based on interviews with an unemployable sufferer (and his fellows) living in the East German countryside, who lost his memory in 1989 and woke up into several nightmares.

Áno, milujeme! / Yes We Love
Réžia/Director: Hallvar Witzø
10-ročný Birger neznáša pochodovanie v chlapčenskom oddiele. Vojnový hrdina Konrad (90) odmieta počúvať ďalší honosný prejav ku Dňu ústavy. Kráľovná plesu Carina (18) nemôže uveriť, že ju Morten nechce. A otec dvoch detí Ola (46) hľadá sám seba v loveckej chate na arktickom Svalbarde. Áno, milujeme! je Nórsko zastúpené štyrmi generáciami obyvateľov, z ktorých každý rieši na Deň ústavy svoje vlastné životné krízy./ Ten-year-old Birger hates marching with the boys’ brigade. War hero Konrad (90) refuses to listen to another grandiloquent Constitution Day speech. Graduation queen Carina (18) just cannot believe Morten isn’t interested in her. And father-of-two Ola (46) searches for his “self” in a hunting lodge in Arctic Svalbard. “Yes We Love” is Norway represented by four generations, each with their crisis on Norway’s Constitution Day.

Vo výstavbe / Under_Construction
Réžia/Director: Marcin Wojciechowski
Denník kombinujúci kresby a grafiky venované každodennému boju s realitou. Pokúša sa nájsť vizuálne ekvivalenty pre rozloženie a mentálnu dekonštrukciu osobnosti a tiež ukazuje zúfalé pokusy mieriace k ich rekonštrukcii, usporiadaniu./A journal with a combination of drawings and graphics about the daily struggle with reality. It attempts to find visual equivalents for decomposition and mental deconstruction of personalities, while also showing desperate efforts toward reconstruction and merging.